Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Velkommen til Dansk Betonforening

Dansk Betonforening (DBF), der er et fagteknisk selskab under IDA Ingeniørforeningen i Danmark, har som formål at øge og sprede kendskabet til betons egenskaber, fremstilling og anvendelse.

DBF har mere end 1.300 personlige medlemmer og mere end 100 firmamedlemmer. På grund af de mange personlige medlemmers meget forskellige ansættelser i alle dele af branchen og den store bredde i firmamedlemmernes branchetilhørsforhold, er DBF det sted, hvor alle, der har interesse i beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DBF sikrer dette gennem flere kanaler. DBF arrangerer således et stort antal møder både i København og rundt om i landet.

Firmamedlemmer
Udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft hos Aalborg Portland modtager pris for klimavenlig beton


Jesper Sand Damtoft, der er udviklingsdirektør hos Aalborg Portland, er modtager af Betonprisen 2019. Prisen blev uddelt af Dansk Betonforening, der er et fagteknisk selskab under IDA, Ingeniørforeningen.

Om begrundelsen for valget af årets prismodtager hedder det bl.a., at Jesper Sand Damtoft igennem en lang årrække har været nøgleperson og en af de drivende kræfter bag innovation og udvikling af bedre og mere klimavenlige betoner: "Som udviklingsdirektør har Jesper Sand Damtoft været leder for udviklingen af nyere og langt mere klimavenlige cementer med en kvalitet som de traditionelle cementer, men som ved anvendelsen reducerer CO2-aftrykket fra cementen med 30 procent," som det hedder i bedømmelseskomiteens indstilling.

Årets prismodtager anerkendes desuden for at have sikret, at klimatiltagene er gået hånd i hånd med udviklingen af nyt konkurrencedygtigt produktionsudstyr og for hans "insisteren på at fastholde kvalitet, holdbarhed og performance for de nye cementer og nye betontyper således, at de kan anvendes i praksis".
I indstillingen omtales Jesper Sand Damtoft desuden som en rollemodel, når det gælder om at kombinere teoretisk arbejde og praktisk anvendelse, ligesom han fremhæves for sin evne til at motivere og begejstre betonbranchen på tværs af samarbejdspartnere, universiteter, leverandører m.fl.

Prisen er netop uddelt i forbindelse med Dansk Betonforenings årlige konference "Dansk Betondag", som samler op mod 200 fagfolk inden for byggesektoren. Ud over den faglige anerkendelse, som Betonprisen er udtryk for, ledsages Betonprisen af et beløb på 50.000 kr.
Kommende arr.
Betonreparation og -Renovering 2020Hør bla. om: Kystdirektoratets vedligeholdelse af bygværker som sluser og sænkekasser, Reparation af slidsevægge i Frederikssundsvejstunnelen, Cirkulær økonomi/DGNB-certificering, Betonelementbro uden armering, Kompositløsninger som reparationsmetode
Læs mere/tilmelding...
Temadag - Genanvendelse af beton
På temadagen sætter vi fokus på genanvendelse af beton herunder visioner fra branchen, hvordan der arbejdes med genanvendelse i dag, nyt fra forskningens verden, konkrete cases og meget mere.

Læs mere/tilmelding...
Generalforsamling Dansk Betonforening Kom til generalforsamling og mød netværket Dansk Betonforening. Dansk Betonforening er et socialt og fagligt forum, hvor alle, der har interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.
Læs mere/tilmelding...
Masnedsundbroen og Storstrømsbroen
Detaljeret program følger. Tilmelding er åben nu.

Læs mere/tilmelding
XXIV Nordic Concrete Research Symposium
Link to flyer