Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Modtagere af DBF's Betonpris

2021 - Mette Rica Geiker
Professor på Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge

Professor Mette Geiker er meget dygtig til at samarbejde og har gennem årene opbygget et stort internationalt netværk. På den måde har hun repræsenteret cement- og betonforskningen i Danmark på fornemste vis. Hun er derfor et forbillede som kan inspirere unge mennesker til at forstå hvor meget godt en karriere inden for betonforskning kan føre med sig.

Priskomiteens begrundelse:
Mette Rica Geiker er en af de internationalt kendte danske cement- og betonforskere. Hun har gennem sin akademiske karriere virket i samarbejde med de absolutte topforskere inden for cement og beton. 
Blandt andet var Mette meget aktiv i dannelsen af Nanocem, der gennem næsten 20 år har været et succesfuldt netværk mellem industrien og de førende forskningsinstitutioner i Europa inden for cement og beton. Dette arbejde videreføres nu på verdensomspændende basis i netværket Innovandi, under Global Cement and Concrete Association. Blandt resultaterne er vigtige landvindinger indenfor forståelse af hydratiseringsprocessen, holdbarhed af beton og betonens friske egenskaber. 
Mette er samtidig noget så sjældent som en top-forsker, der også har jord under neglene gennem arbejde i den private sektor. Her har hun ydet et stort bidrag til levetidsdesign og forbedringer af holdbarheden igennem implementering af de nyeste forskningsresultater.
Hun startede som teknisk konsulent i Aalborg Portland i 1984 og har siden været ansat hos Golden Bay Cement i New Zealand, GM Idorn Consult og mange år hos COWI. I 1999 startede Mette sin akademiske karriere som lektor på DTU og har siden 2010 været professor hos NTNU i Trondheim, Norge. I perioden har Mette være tilbage igen på DTU som gæsteprofessor og har også haft et ophold på Stanford University i USA.
Mette har ydet en meget væsentlig indsats indenfor uddannelse af unge forskere. Hun har været vejleder for et stort antal PhD-kandidater og postdocs samt Training Manager for to Europæiske Marie Curie Training Networks: TRANSCEND og NANOCEM. Dette er en meget vigtig indsats, som desværre ofte bliver overset i det internationale
forskningssystem, der vejer publikationer højere end udvikling af hjerne. Mette har tillige en meget lang referenceliste af publicerede artikler, ofte skrevet sammen med de mest kendte forskere på verdensplan.

Prisen uddeles på Dansk Betonforenings årlige konference "Dansk Betondag", som samler op mod 200 fagfolk inden for byggesektoren. Ud over den faglige anerkendelse, som Betonprisen er udtryk for, ledsages Betonprisen af et beløb på 50.000 kr.

2019 - Jesper Sand Damtoft
Udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft hos Aalborg Portland modtager pris for klimavenlig beton

Jesper Sand Damtoft, der er udviklingsdirektør hos Aalborg Portland, er modtager af Betonprisen 2019. Prisen blev uddelt af Dansk Betonforening, der er et fagteknisk selskab under IDA, Ingeniørforeningen.

Priskomiteens begrundelse:
Om begrundelsen for valget af årets prismodtager hedder det bl.a., at Jesper Sand Damtoft igennem en lang årrække har været nøgleperson og en af de drivende kræfter bag innovation og udvikling af bedre og mere klimavenlige betoner: "Som udviklingsdirektør har Jesper Sand Damtoft været leder for udviklingen af nyere og langt mere klimavenlige cementer med en kvalitet som de traditionelle cementer, men som ved anvendelsen reducerer CO2-aftrykket fra cementen med 30 procent," som det hedder i bedømmelseskomiteens indstilling.

Årets prismodtager anerkendes desuden for at have sikret, at klimatiltagene er gået hånd i hånd med udviklingen af nyt konkurrencedygtigt produktionsudstyr og for hans "insisteren på at fastholde kvalitet, holdbarhed og performance for de nye cementer og nye betontyper således, at de kan anvendes i praksis".
I indstillingen omtales Jesper Sand Damtoft desuden som en rollemodel, når det gælder om at kombinere teoretisk arbejde og praktisk anvendelse, ligesom han fremhæves for sin evne til at motivere og begejstre betonbranchen på tværs af samarbejdspartnere, universiteter, leverandører m.fl.

2017 - Lars Nyholm Thrane
Betonpris går til teamleder i Betoncentret på Teknologisk Institut.
Det bliver civ.ing, Ph.d, Lars Nyholm Thrane, teamleder i Betoncentret på Teknologisk Institut, der modtager Betonprisen 2017, som Dansk Betonforening står bag.

Priskomiteens begrundelse:
Lars Nyholm Thrane har altid haft interesse for naturvidenskab, og derfor var det naturligt for ham at blive optaget på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) med tanke på at blive bygningsingeniør. I 2002 endte han med at blive ErhvervsPh.d-studerende, og efter afhandlingen fortsatte Lars Nyholm Thrane som konsulent i Betoncentret på Teknologisk Institut. Efter et stykke tid blev Lars Nyholm Thrane seniorkonsulent, og i 2014 blev han teamleder med fokus på bl.a. produktudvikling.

I indstillingen til Betonprisen har Bedømmelseskomiteen i sin juryudtalelse sagt bl.a. følgende:
.."Lars har i en lang årrække været et af de bærende fundamenter i forskningen indenfor betonteknologien, han har med sin solide faglige baggrund kombineret med sund praktisk sans været et uvurderligt bindeled imellem forskning i og udførelse af betonkonstruktioner"

Og endvidere:
.."Lars er en dygtig formidler af resultaterne, han går aldrig af vejen for at stille op med indlæg på konferencer over hele kloden, og hans inspirerende foredrag nyder stor anerkendelse i alle kredse at betonindustrien"

2015 - Kristian Hertz
Succesfuld mønsterbryder modtager fornem betonpris

Priskomiteens begrundelse:
Professor Kristian Dahl Hertz, DTU tildeles Betonprisen 2015 for sin markante, banebrydende og innovative indsats inden for forskning og udvikling af betonkonstruktioner med særligt fokus på betonelementer.

Kristian Hertz har gennem de senere år udmærket sig som mønsterbryder og iværksætter i en ellers ofte noget konservativ branche. Kristian Hertz har hermed demonstreret, at man kan kombinere forskningsbaserede og innovative tekniske ideer med stringente forretnings- og kommercialiseringsplaner.

Kristian Hertz har altid troet på vigtigheden af tværfaglighed forstået som innovativ kombination af dybe fagligheder. Kristian er derfor en polytekniker i ordets bedste forstand. Selv mestrer han betonteknologi, konstruktionsmekanik, CAD, akustik og brandteknologi, blot for at nævne nogle emner.  Kristian Hertz har også en bred erfaring fra både rådgiver og universitetsmiljøet, hvor han har fungeret som lektor (DIA-B), institutdirektør og nu professor (DTU).

Kristian Hertz arbejde har ført til en succesfuld spin out virksomhed – kaldet ABEO – et navn som på latin betyder at forandre eller at transformere.
Det tekniske grundlag for ABEO er lagt gennem to af Kristian Hertz’ patenter – ’Super-Lette Konstruktioner’ og ’Perlekædearmering’, oprindeligt udtaget af DTU, hvor Kristian Hertz arbejder som professor i bygningskonstruktioner ved Instituttet for Byggeri og Anlæg. Vejen fra ide til virksomhed gik gennem et samarbejde mellem opfinder, stiftere, DTU og en venturekapitalfond og demonstrerede, at den innovationsproces, som vi normalt forbinder med biotek-branchen også kan bruges i byggebranchen.

Professor Kristian Dahl Hetz er født i 1950, og hans evner til innovation og nytænkning beviser derfor, at man ikke behøver gå i stå og på pension, bare fordi man runder de 60 år. Betonbranchen venter sig endnu mere fra Kristian fremover!

2013 - Finn Bach

Priskomiteens begrundelse:
Betonprisen 2013 tildeles Finn Bach for hans utrættelige og succesrige indsats for at udvikle betons konstruktionstekniske egenskaber og samtidigt at skabe forståelse for betons æstetiske muligheder. Denne indsats er sket ved, at Finn Bach i over 25 år har stået for at lære arkitekter og ingeniører om beton.

Lektor Finn Bach har siden 1979 undervist de kommende arkitekter i betonens lyksagligheder og med succes brugt sin baggrund som civilingeniør og licentiat i "måling af egenspændinger og plasticitetsmetoden" for de nye, unge, kreative brushoveder på Kunstakademiets Arkitektskole. Resultatet af indsatsen kan ses i bybilledet - mange unge arkitekter ser beton som deres foretrukne byggemateriale.

Samtidigt har Finn Bach som leder af Dansk Konstruktions- og Betoninstitut siden 1985 organiseret og gennemført den væsentligste del af efteruddannelsen i beton og betonkonstruktioner for danske ingeniører. I hundredvis har danske ingeniører været på ½, 1 eller 2-dages kurser for at lære om nye standarder, beregningsmetoder, vinterforanstaltninger eller kunsten at armere - for blot at nævne nogle få emner.

Finn underviser ikke selv meget hos DKBI, men arrangerer kurserne og finder og hyrer kompetente undervisere. Finn ejer evnen at få underviseren til at yde sit bedste. Finn er altid hjælpsom og bevarer roen selv få dage før kurset, hvor undervisningsmateriale og kursusplan ofte stadig mangler fra lærerens hånd. Finn taler roligt til fornuften og får tingene til at glide.

Den samlede indsats af Finn's virke kan næppe overvurderes. En opsummering af alle de mange "elevers" læring og større kompetence ville give et bjerg af viden - og den danske bygge- og anlægsbranche havde stået langt svagere uden Finn Bach's indsats.

Priskomiteen er overbevist om, at Finn's faglige kompetence, vedholdenhed og stabilitet - alt kombineret med hans stærke personlige egenskaber - har været og forhåbentligt længe fremover vil være den cocktail, der sikrer en superb kvalitet i undervisningen.

Derfor tildeles Finn Bach Betonprisen 2013.

2011 - Centerchef Mette Glavind, Betoncentret ved Teknologisk Institut

Priskomiteens begrundelse:
"Prisen tildeles Mette Glavind for sin evne til at sikre samarbejde om styrkelse og gennemførelse af forskning og udvikling - mellem betonverdenens tre hjørnestene: Universiteterne, Teknologisk Institut og betonerhvervet. Mette Glavind har igennem de sidste 10 år været ansvarlig for Betoncentret på Teknologisk Institut og har med en række store samarbejdsprojekter om blandt andet selvkompakterende beton, grøn beton og grønne betonkonstruktioner, sensorer i beton og senest fiberbeton vist en vedholdende evne til både at skaffe midler og at sikre disse midlers anvendelse på en måde, hvor både universiteterne, teknologisk og erhvervet får nytte heraf. Senest har Mette i samarbejde med DTU sikret, at et Ekspertcenter vedrørende beton til infrastrukturprojekter har set dagens lys. Det er vigtigt i et lille land, der i dette årti skal anvende beton som primærmateriale til Femern, Metroring og en række bane- og vejprojekter."


2009 - Direktør Lars Lunding Andersen, Zoo København og Direktør Søren Langvad, E. Pihl & Søn

Priskomiteens begrundelse:
Københavns Zoo har gennem mange år benyttet beton som et grundlæggende materiale i havens udformning og udvikling. Elefanthuset kan ses som et foreløbigt højdepunkt i en stadig stigende kvalitetsbevidsthed i anvendelse af beton som et fleksibelt og naturligt materiale, som når det anvendes rigtigt, står godt til den natur som haven formidler.

E. Pihl & Søn har som entreprenør gennemført en række vanskelige og smukt udførte bygværker i beton. Elefanthuset viser i særlig grad, hvordan E. Pihl & Søn gennem firmaets omhyggelighed og kvalitetsbevidsthed medvirker til at tilføre byggeri i beton særlige værdier.

I Elefanthuset forenes bygherrens og entreprenørens stræben. Resultatet er beton anvendt på ypperste måde.

2006 - Otto Christensen & Kaj Sørensen A/S

Priskomiteens begrundelse:
Betonprisen tildeles i anerkendelse af virksomhedens årelange indsats inden for udførelse af betonreparationer på et højt fagligt niveau. Dette relaterer sig bl.a. til følgende forhold:
Virksomhedens tidlige og vedvarende erkendelse af det samfundsmæssige behov for udvikling af metoder til og korrekt udførelse af reparation af moderne betonkonstruktioner.

Virksomhedens forståelse for nødvendigheden af uddannelse og motivation af medarbejdere som grundlag for sikring af kvaliteten i det udførte arbejde.
Samt virksomhedens evne til at gennemføre og fastholde denne strategi resultarende i opnåelse af betonreparationer af høj kvalitet.

2004 - Ingeniørdocent Ervin Poulsen

Priskomiteens begrundelse:
Prisen tildeles civilingeniør, ingeniørdocent Ervin Poulsen for sit livslange arbejde med løsning af betons styrke- og deformationsegenskaber såvel undervisningsmæssig sammenhæng som i forsknings- og udviklingsmæssig henseende.

I arbejdet har Ervin Poulsen i betydelig grad medvirket til at skabe de fysiske rammer for Ingeniørakademiet herunder opbygning af laboratoriefaciliteter med direkte sigte på det undervisningsmæssige.
Ervin Poulsen har udvist et stærkt engagement inden for norm- og standardiseringsarbejde.

Ervin Poulsen har udført en stor indsats for at gøre dansk betonteknologi kendt i den store verden, og for at virkeliggøre den teoretiske viden i praksis.

Ervin Poulsen's litterære arbejde er således af et imponerende omfang og kvalitet. Arbejdet har senest belyst materialetekniske egenskaber og konstruktionstekniske muligheder i henseende til anvendelse af "kulfiberbaserede materialer til forstærkning og reparation.

2002 - Professor Mogens Peter Nielsen og Kompetancechef Bent Feddersen

Priskomiteens begrundelse:
"Prisen tildeles Mogens Peters Nielsen og Bent Feddersen i forening for deres utrættelige arbejde med at udvikle og implementere plastiske beregningsmetoder for betonkonstruktioner. Når betonforeningen har valgt at tildele Mogens Peter Nielsen og Bent Feddersen Betonprisen i fællesskab, er det for deres arbejder med at få en fremragende teori implementeret til praktisk brug".

2000 - Journalist Carsten Fischer

Med følgende begrundelse:
Carsten Fischer har med sine Tv-udsendelser om de senere års store anlægs-konstruktioner:

 • Storebæltforbindelsen og Øresundsforbindelsen
 • Givet nogle meget fine skildringer af menneskene bag bygværkerne, såvel betonarbejderne, konstruktørerne, tilsynet og bygherrerepræsentanterne.
 • Med styrke medvirket til at nuancere opfattelsen af hvilken betydning beton og betonkonstruktioner har haft og fortsat vil have for det danske velfærdssamfund.
 • Formidlet forståelsen for de ingeniørmæssige udfordringer, som ligger bag opførelsen af sådanne bygværker.

1998 - Civilingeniør Hans Henrik Bache

"For sit livslange og inspirerende forskningsarbejde med - på et fysisk (kemisk og mekanisk) grundlag - at analysere og beskrive brud- og pakningsmekanismer og derigennem skabe det teoretiske grundlag for systematisk fremstilling og anvendelse af nye avancerede betontyper med ekstreme styrke og tæthedsegenskaber. Hans Henrik Bache har gennem sine dybtgående og fagligt inspirerende, teoretiske analyser anvist nye veje i dansk betonteknologisk forskning og har gennem sine arbejder bidraget til at give dansk betonforskning international standard".

1996 - Centerchef, civilingeniør Christian Munch-Petersen

 • "Fordi han i sit hidtidige kariereforløb som projekterende og tilsynsførende, som producent, og som inspirator for udviklings- og forskningsaktiviteter har vist stor forståelse for og indsigt i materialet beton.
  ##Fordi han har ydet, og yder en stor indsats inden for såvel dansk som europæisk standardiseringsarbejde. Han har med ildhu forfægtet sine og Danmarks synspunkter i CEN-arbejdet.
  ##Fordi han som deltager i den offentlige debat om beton med vægt har argumenteret for sine synspunkter. Sagligt, men bestemt aldrig kedeligt.
  Fordi han med stor insigt har gjort kvalitetsstyring til noget logisk og forståeligt og dermed aktivt har gjort en indsats for at Danmark har førertrøjen på.
 • Fordi hans fingeraftryk sidder på stort set alt, hvad der sker inden for betonområdet, og fordi han er en af betonens sande venner.
  Med tildelingen af betonprisen 1996 har bedømmelseskomiteen ønsket at fokusere på det fremadrettede og for at medvirke til, at betonens image som et holdbart, fleksibelt byggemateriale styrkes".

1994 - Teknisk direktør Hans Henrik Gotfredsen, A/S Storebælsforbindelsen

 • "Fordi han gennem hele sit virke som bygherre med stor personligt engagement og mod har fastholdt og fået gennemført de kvalitetskrav, som er blevet afledt af de overordnede kvalitetskrav og de gennemførte forsknings- og udviklingsaktiviteter, på trods af den både interne og offentlige turbulens, der næsten uundgåeligt er knyttet til meget store anlægsprojekter - senest naturligvis i forbindelse med Storebæltsprojektet.
 • Fordi han både i sin nuværende og tidligere i Vejdirektoratet har sikret de fornødne økonomiske midler til at gennemføre og rapportere det research- og udviklingsarbejde, som har været betingelsen for disse organisationers førende rolle på bygherresiden i udviklingen af dansk beton- og holdbarhedsteknologi".

1992 - Direktør Jørgen Vorsholt, Betonelement A/S & Direktør Stig Møller, Spæncom A/S

"For at de på unik vis evner at profilere og internationalisere danske betonelementvirksomheder i udlandet og herhjemme. Inden for produktudvikling og produktionsteknik har virksomhederne været grænseoverskridende til gavn for såvel samfund som branchen. Når de har udviklet nye produkter og byggesystemer baseret på beton, har de måttet udvikle ny produktionsteknologi. Det er evnen til kombination af produktudvikling, teknologiudvikling og markedsudvikling inden for betonsektoren, der er begrundelsen for tildelingen".

1990 - Civilingeniør Anders Henrichsen & Akademiingeniør Bent Jensen

"For deres mangeårige samarbejde i et meget idérigt og utrætteligt arbejde for udvikling af højkvalitetsbeton, specialbetoner med systematisk forbedret holdbarhed. I deres samarbejde har de ved fælles snilde og med stor opfindsomhed udviklet en lang række metoder og apparater til systematisk betonanalyse og strukturanalyse - udviklet stærkt forbedrede betonrecepturer og udviklet helt originale og meget effektive blande- og støbemetoder, specielt beregnet for disse avancerede betoner, - alt sammen med det mål for øje at fremstille og løbende kontrollere beton, betonbelægninger og betonkonstruktioner på et materiale-teknologisk meget højt plan".

1988 - Forskningschef Carolyn M. Hansson

"For sit omfattende arbejde med klarlægning af betonens nedbrydningsmekanismer, især korrosion af armeringsjern. Denne forskning foregår på et højt internationalt niveau, ofte i samarbejde med udenlandske betonforskningslaboratorier".

1986 - Direktør, civilingeniør Poul Nerenst

"For sin livslange satsning på løsning af betonens holdbarhedsproblemer og søgning i dybden efter forklaringen på betonens materialeteknologiske - specielt holdbarhedsmæssige - opførsel. Desuden for sit arbejde for at gøre dansk betonteknologi kendt i den store verden og sine væsentlige bidrag til udviklingen af gasbeton samt import af kendskab til alkali-kisel-reaktioner, cementpastastruktur og om frysning i beton".

1984 - Akad. ing. Per Freiesleben Hansen & Lic. Tech Kjeld Roger Henriksen

"For deres indsats inden for hærdeteknologien, kortlægning af temperatur- og styrkeforhold under hærdningen, arbejdet med at øgre den indhøstede viden praktisk tilgængelig, tilasning af den nye viden til arbejdsmetoder og processtyring og udvikling af metoder til kvalitetskontrol, der samtidig kan udnyttes til en løbende regulering af arbejdsprocessen".

1982 - Dr. Techn. Bent Højlund Rasmussen

"For sin dybtgående teoretiske behandling af brokonstruktioners beregningsmetoder ved anvendelse af edb".

1980 - Dr. Techn Herbert Krenchel

"For sin forståelse" af betonens materialistiske egenskaber og konstruktionstekniske muligheder og for sin indsats ved udvidelsen af betonens anvendelseområder".