Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Velkommen til Dansk Betonforening

Dansk Betonforening (DBF), der er et fagteknisk selskab under IDA Ingeniørforeningen i Danmark, har som formål at øge og sprede kendskabet til betons egenskaber, fremstilling og anvendelse.

DBF har mere end 1.300 personlige medlemmer og mere end 100 firmamedlemmer. På grund af de mange personlige medlemmers meget forskellige ansættelser i alle dele af branchen og den store bredde i firmamedlemmernes branchetilhørsforhold, er DBF det sted, hvor alle, der har interesse i beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DBF sikrer dette gennem flere kanaler. DBF arrangerer således et stort antal møder både i København og rundt om i landet.

Firmamedlemmer
BETON-PRISEN 2019 GÅR TIL UDVIKLINGSDIREKTØR PÅ AALBORG PORTLAND JESPER SAND DAMTOFT
Bedømmelseskomiteens begrundelse:
Jesper Sand Damtoft har igennem en lang årrække været en nøgleperson og en af de gennemgående kræfter i innovation og udvikling af bedre og mere klimavenlige betoner.
Som udviklingsdirektør har Jesper været leder for udviklingen af nyere og langt mere klimavenlige cementer med
en kvalitet som de traditionelle cementer, men som ved anvendelsen reducerer CO2-aftrykket fra cementen med 30 procent. Jesper har sikret, at denne udvikling er gået hånd-i-hånd med udviklingen af nyt konkurrencedygtigt  roduktionsudstyr og med en insisteren på at fastholde kvalitet, holdbarhed og performance for de nye cementer og nye betontyper, således at de kan anvendes i praksis. Kvaliteten af denne banebrydende nye cement er blevet afprøvet i projektet Grøn Beton II og er anvendt i tre nye jernbane- og vejbroer ved Lindholtsvej og Lundegårdsvej samt i bygningen af DTU Byg's nye laboratorie for udvikling af bæredygtige byggematerialer. For at intensivere erfaringsopsamlingen, bliver en række testemner langtidseksponerede i Hirtshals havn, Rødby Havn og langs Hveen Boulevard.
Jesper har udviklet sig til en rollemodel i kombinationen af teoretisk arbejde og praktisk anvendelse, og har en stor evne til at motivere og begejstre betonbranchen på tværs af samarbejdspartnere, universiteter, leverandører, entreprenører, rådgivere, bygherrer og studerende. Det er således med stor glæde, at priskomiteen enstemmigt indstiller Jesper Sand Damtoft til Betonprisen 2019. Download artikel om prisvinderen fra Magasinet Beton

Kommende arr.
Dansk Betondag 2019Program: Trekroner kirke (in-situ byggeri) - Næste generation 3D-printet beton - Fjordforbindelsen Frederikssund - Kronprinsesse Marys Bro - Den nye Storstrømsbro - Biokulflyveaske - Indesluttet beton - Drænbetons frostbestandighed - Søjler i højhuse - TBT Tower i Odense - Det ny HC Andersens Hus
Tilmelding...
XXIV Nordic Concrete Research Symposium
Link to flyer