Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Kloridindtrængning i beton

København, 1. november 2022 kl. 15:00-17:30. IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Kloridindtrængning i beton

Højt kloridindhold i beton kan forårsage armeringskorrosion. Eventet sætter fokus på forskellige modeller til forudsigelse af kloridindtrængning i beton fra havvand og hvordan felteksponeringspladser kan bruges til at forbedre modellerne.

Levetidsmodeller for betonkonstruktioner eksponeret for havvand er typisk baseret på beregninger af, hvor hurtigt klorid fra det omgivende miljø trænger ind i betonen og fører til nedbrydning (korrosion) af det indstøbte armeringsjern. Levetidsmodellerne bliver fx anvendt i forbindelse med levetidsdesign for store broer og tunneler, hvor det er vigtigt at have et pålideligt bud på konstruktionens forventede holdbarhed på den lange bane.

Modellering af kloridindtrængning i beton kan været kompliceret og der findes flere forskellige modeller, som kan anvendes til at forudsige indtrængningshastigheden. Eventet sætter fokus på udvalgte modeller og hvordan felteksponeringspladser, kan gøre modellerne bedre til at forudsige levetiden for betonkonstruktioner eksponeret for havvand.


PROGRAM

15.00 Velkomst

v. Katja Udbye Christensen, Dansk Betonforenings Idé og Foredrags Udvalg

15.10 Introduktion til modeller for kloridindtræning i beton fra havvand

v. Jens Mejer Frederiksen, COWI

15.40 Femerns felteksponeringsplads

v. Christian Munch-Petersen, EMCON

16.10 Pause

16.25 Anvendelse af marine feltdata til forudsigelse af kloridindtrænging i beton, pHd-projekt.

v. Simon Fjendbo, Teknologisk Institut

16.55 Cases med kloridindtrængning fra havvand

v. Peter H. Møller, Rambøll

17.25 Tak for i dag