Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

IDA Mødecenter, 29. august 2018, kl. 15.00-18.00, Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Brand og beton har gennem de sidste mange år været genstand for en heftig debat - brandmodstand har været diskuteret og det har bl.a. været medført tiltag til nye beregningsmetoder og brandforsøg.

Når uheldet har været ude og en betonkonstruktion er blevet brandskadet, hvilke muligheder er der så for at vurdere den brandpåvirkede betonkonstruktion ved borekerneundersøgelser og på brandstedet?

Nye betontyper til husbyggeri og anlægskonstruktioner bliver de testet og hvordan? Hvilke krav og specifikationer skal betonen leve op til?

På mødet kan du få et overblik over de muligheder, der kan benyttes i forbindelse med dimensionering af nye betonkonstruktioner samt de muligheder, der foreligger ved analyser af brandskadede betonkonstruktioner. Endvidere bliver der mulighed for at få et overblik over test og krav til nye betontyper til husbyggeri.

Mødet gennemføres kun ved min. 30 tilmeldte den 22. august 2018.

Program:
Der er kaffe/the/vand udenfor lokalet ved mødestart

Kl. 15.00 - 15.10
Velkomst og kort introduktion dagens program v. Anders Haumann, Idé og foredragsudvalg
Kl. 15.10 - 15.55
Brandteknisk design af betonkonstruktioner v/ Civ. Ing Kristian Hertz, DTU
Indlægget vil indeholde en gennemgang af de sidste 40 års forskning, udvikling og anvendelse på området.

I indlægget vil emner som Indlægget som materialeegenskaber af brandpåvirket beton og armering, forankring af armering i brandpåvirket beton, brandteknisk dimensionering af bjælker, plader, søjler og vægge, eksplosiv afskalning af beton samt brandbestandig beton.

Kl. 15.55 - 16.40
KB Hallen efter branden v/ Civ. Ing. Finn Gottfredsen, COWI
Indlægget vil indeholde en præsentation af, hvorledes betonkonstruktionerne i KB Hallen blev gennemgået efter branden og hvilken afklaringsproces som blev gennemført for at få et samlet overblik over skaderne.

Kl. 16.40 - kl. 17.00
Pause med kaffe/the/vand udenfor lokalet

Kl. 17.00 - kl. 17. 20
Concrete, spalling and fire testing/ Thomas Hulin, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Indlægget vil være på engelsk.
Indlægget vil give et indblik i nogle af de brandtest af nye betontyper der gennemføres og hvilke krav som der stilles til betons brandmodstand. Indlægget vil behandlet spørgsmålet om de nuværende brandtest er tilstrækkelige.

Kl. 17.20 - kl.18.00
Spørgsmål/diskussion/afrunding v/ Martin Henriksen inkl. sandwich og øl/vand