Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

IDA Mødecenter, 2. maj 2018, kl. 16.00-18.00, Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Farvede betonoverflader - muligheder, udfordringer og løsninger

Opnå vished om farvede betonoverfladers muligheder og begrænsninger. På dette gå-hjem-møde gennemgås de vigtigste forudsætninger for at opnå tilfredsstillende resultater både ift. udbudsbetingelser, udførelse og vedligehold.

Tendensen er, at beton ikke længere er noget der skal skjules i den færdige konstruktion. Synlige betonoverflader er en æstetisk kontrast til de rene og lyse overflader, der oftest møder en i det færdige byggeri eller bymiljø. I den forbindelse udgør farvet beton muligheden for at opnå et unikt overfladeudtryk på både ind- og udvendige facader, belægninger, tagoverflader mv. Mulighederne er mange, men det samme er faldgruberne idet beton er et "levende materiale", hvor selv små justeringer i sammensætning, udførelses-metode og efterbehandling kan få stor betydning for det færdige resultat og holdbarhed. Selvom flere og flere bygherre fristes af de farvede betonoverflader, kan flere forhold blive en barriere da stor usikkerhed ender med et fravalg.

På dette gå hjem-møde vil mulighederne for brugen af farvet beton blive gennemgået, samtidig vil nogle af faldgruberne blive afmystificeret, således der opnås vished om hvornår indfarvet beton er en holdbar løsning og hvornår efterbehandling af den rå (grå) betonoverflade giver et bedre slutprodukt (fx ved lasurer).

Indledningsvis vil Thomas Juul Andersen fra Teknologisk Institutpræsentere hvordan arkitekturen har haft forskellige tilgange til farvet beton, samt hvordan der kan gøres brug af farver på betonoverflader. I oplægget fortælles om den historiske tilgang til farver i betonarkitekturen, hvordan nyere anvendelse af muligheder med farver er blevet anvendt i konkrete arkitekturværker samt fremtidige muligheder med betonfarver ved eksempelvis 3D-printet beton.
Efterfølgende vil Steen Kristensen fra virksomheden Bencon, der producerer farver, fibre, additiver og formolier? til betonindustrien, gennemgå indfarvet betons sammensætning, herunder hvilke og hvor store effekter råstoffer som cement og materialer har for det endelige resultat. Desuden gennemgås en række eksempler på hvor galt det kan gå og ikke mindst hvor gode resultater der kan opnås, såfremt arbejdet planlægges ordentlig og tilgangen er den rette. I den forbindelse introduceres en række aspekter og forhold, som kræver særlig opmærksomhed når der arbejdes med farvet beton.

Endelig vil Juan Lopez fra virksomheden All Remove, der bl.a. tilbyder alternative løsninger til indfarvet in-situ beton, gennemgå hvorfor det ikke altid er muligt, at indfri arkitektens ønsker, når det gælder færdigblandet betons overflader. Erfaringsmæssigt fås ofte ikke de nuancer, som en bygherre er blevet stillet i sigt, endvidere vil det danske klima påvirke farven på sigt. Juan vil med eksempler vise hvorfor det kan være svært at ramme en farve der stemmer overens med forventningerne samt hvordan det er muligt, at ramme den rigtige farve første gang, hvis der sker en imprægnering med farvepigmenter.

PROGRAM
• 16.00-16.05 - Velkomst og introduktion - hvorfor er emnet relevant?
   v. Anders Ejsing, Dansk Betonforening

• 16.05-16.30 - Betonens farver i arkitekturen
   v. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut

   v. Steen Kristensen, Bencon A/S

• 16.55-17.15 - Pause med sandwich, øl og vand.

   v. Juan Montoya Lopez, All Remove Danmark A/S

• 17.40-18.00 - Spørgsmål samt diskussion og udveksling af erfaringer.

Arrangementet henvender sig til både rådgivere, arkitekter, entreprenører, producenter og bygherrer.