Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

IDA Mødecenter, 15. marts 2017, kl. 17.00-18.00, Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Svend Erik Gaardmand til valget

2. Årsberetning om arbejdet i selskabet

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

4. Fremtidigt arbejde og budget for 2017

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand
Formanden er ikke på valg8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller Dorthe Mathiesen og Linh Cao Hoang til genvalg
Carsten Schjørring og Kaare K.B. Dahl går af pga. 6 års-reglen
Bestyrelsen indstiller Steen Jensen fra Christiansen & Essenbæk og
Srirengan Thangarajah fra Per Aarsleff A/S til nyvalg

9. Valg af suppleanter
Der skal ikke vælges nogen suppleanter

10. Valg af kritisk revisor
Bestyrelsen indstiller Svend Erik Gaardmand til genvalg

11. Eventuelt