Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

P-huse i beton - nye og gamle - løsninger bla. på membranområdet
IDA København, 12. oktober 2016, Kalvebod Brygge 31-33.

Mødet starter med et indlæg om restaurering af Palægaragerne, som var Danmarks første parkeringshus i funkisstil, opført in-situ i 1930'erne i en baggård til Dronningens Tværgade i det indre København.

Vi hører om den overordnede vision for parkering og parkeringshuse i Ørestaden og Nordhavn, og By og Havns forpligtelse til at opføre P-huse. Specifikke P-huse præsenteres med hensyn til indretning af husene og kravspecifikation til parkerings-anlæggene.

Herudover gennemgås ny løsninger på membranområdet, f.eks. det membranfrie dæk fra Spæncom og en ny konstruktion baseret på Thermozell og hvor fugtmembranen udlægges, som det øverste lag i konstruktionen. Endelig ser vi på udfordringer med tætning af P-dæk og i P-kælder, herunder revneproblematik. Løsningerne suppleres med diverse cases.

Med venlig hilsen Idé og Foredragsudvalget
Birgitte Leth, tlf.: 22 69 73 54 (FORCE Technology)
Niels Lønow, tlf.: 22 70 97 15 (MT Højgaard A/S)

PROGRAM

15.00 Velkommen
v. Birgitte Leth, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Palægaragerne - restaurering af fredet bygning
Når fredede betonbygninger skal restaureres, udfordres fredningsværdierne ofte af reparationsmetoderne, som typisk ændrer det arkitektoniske udtryk markant.
v. Peder Elgaard, Elgaard Architecture

15.35 Parkeringshuse i Ørestaden og Nordhavn
By og Havns forpligtelse til at opføre parkeringsanlæg, om By og Havns tilrettelæggelse, og de tanker, der ligger bag. v. Maria Brandt, By og Havn
By og Havns parkeringshuse i Ørestaden og i Nordhavn, herunder indretning af husene, kravspecifikation til parkeringsanlæggene, bl.a. anvendelse af dilatationsfuger og membraner. v. Klaus Thorsen, By og Havn

16.05 Fremtidens P-dæk
Ny løsning på membranområdet, en ny konstruktion baseret på Thermozell, som indeholder ekspanderet polystyren i form af et granulat af genbrugsmateriale med veldefineret kornstørrelse og fugtmembran der udlægges, som det øverste lag i konstruktionen. Indlægget suppleres med case fra renovering af P-dæk i Ishøj Bycenter.
v. Ulrik Hansen, Flowcrete

16.35 Pause
Betonforeningen er vært ved vand og øl

16.55 Fugtisolering med sprøjtemembran, udfordringer og erfaringer
Indlægget vil belyse konkrete forskelle i en sammenligning med epoxy/tagpap. Herefter beskrives et konkret projekt fra et større P-hus, hvor de relevante udfordringer og observationer beskrives i ord og billeder.
v. Andreas Hensen, Kemitura

17.20 Tætningsfaglige cases
Konstruktionstætning bliver både dyr og dårlig, belyst via 2 cases som er meget repræsentative for mange skandinaviske kælderbyggerier, og som, ifølge John Juhl, læner sig op af at være rene projekteringsfejl.
Rapport 1 Rådmandsgade
Rapport 2
v. John Juhl, ScandiProof

17.45 Afrunding
v. Birgitte Leth, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)