Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

København, 24. februar 2016, Kalvebod Brygge 31-33

Dansk Betonforening udvikler en ny betonhåndbog, en elektronisk håndbog der giver gode og relevante informationer om design og anvendelse af beton. Bogen har nu nået et rimeligt omfang med enrække interessante kapitler.

Mødet vil præsentere den nye betonhåndbog med visioner, tidsplaner og muligheder. En række udvalgte kapitler vil blive præsenteret af deres forfattere, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere.

PROGRAM

15.00 Velkommen (inkl. proram) 
v. Per Goltermann, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Introduktion til Betonhåndbogen
DBF's projekt med at udvikle en afløser til Betonbogen i form af en elektronisk betonhåndbog præsenteres. Der gives en oversigt over bogen, tidsplanen for bogens udvikling og dens fremtid
v. Christian Munch-Petersen, redaktør

15.30 Proportionering af beton
En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt.
v. Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut

16.00 Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver
Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres.
v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S
FILM om Flyveaske

16.30 Pause - Betonforeningen er vært ved vand og øl

?16.30 Konsistens
Betonens konsistens er altafgørende for en god og effektiv udstøbning af betonen. Flydeegenskaber for almindelig sætmålsbeton og selkompakterende forklares inklusive prøvningsmetoder og typiske krav.
v. Claus Pade, Teknologisk Institut

17.20 Chloridindtrængning
Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Grundlæggende forhold og simple modeller forklares, der vises eksempler på observationer og begrebet kritisk chloridindhold kommenteres.
v. Jens Mejer Frederiksen, COWI A/S

17.50 Afrunding
v. Per Goltermann, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)