Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

IDA København, 16. marts 2016, Kalvebod Brygge 31-33

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Christian Munch-Petersen til valget

2. Årsberetning om arbejdet i selskabet

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

4. Fremtidigt arbejde og budget for 2016

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand
Jørgen Schou går af pga. 6 års-reglen
Bestyrelsen indstiller Anette Berrig til nyvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indstiller Kirsten Riis til genvalg
Svend Erik Gaardmand går af pga. 6 års-reglen
Bestyrelsen indstiller Jørgen Schou og Martin Henriksen til nyvalg

9. Valg af suppleanter
Der skal ikke vælges nogen suppleanter

10. Valg af kritisk revisor
Bestyrelsen indstiller Svend Erik Gaardmand til nyvalg

11. Eventuelt