Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Broer med og uden støbestilladser
Teknologisk Institut, 2. november 2016, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Siden brokollapset på Helsingørmotorvejen i 2014 har emnet været debatteret ved forskellige lejligheder. Dette har medført nogen ændring af praksis, men er dette tilstrækkeligt? Formålet med denne workshop er at samle bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre interessenter her i Danmark til at høre forskellige forslag og holdninger - både fra Danmark og udlandet - til, hvorledes fremtidens broer skal bygges, samt til en debat om emnet.

PROGRAM
09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkomst, dagens program v. Gitte Normann Munch-Petersen og Martin Henriksen, Dansk Betonforening, IFU

09.35 Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen v. Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut
Ekspertcentret blev dannet i 2010, og beskæftiger sig primært med holdbarhedsvurdering af hårdt påvirkede, armerede betonkonstruktioner, dvs. konstruktioner til tunneler, broer, havvindmøller mv.

10.00 Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Vejdirektoratet v. Niels Højgaard, Vejdirektoratet
Vejdirektoratets erfaringer med insitu-støbte broer og elementbroer. Hvilke udfordringer har de forskellige løsninger, og hvilke overvejelser gør Vejdirektoratet ifm. valg af udførelsesmetode.

10.25 Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Banedanmark v. Otto Bach Ulstrup, Banedanmark
Banedanmark erfaringer med insitu-støbte broer og elementbroer. Hvilke udfordringer har de forskellige løsninger, og hvilke overvejelser gør Banedanmark ifm. valg af udførelsesmetode.

10.50 Pause

11.10 Alternativer til traditionelle støbestilladser v. Christian Munch-Petersen, EMCON
Der er i Danmark tradition for insitu-støbning af broer, men der findes mange alternative måder at opføre betonbroer på. Hvilke udførelsesmæssige udfordringer findes der ved de forskellige metoder.

11.35 Elementbro ved Holbækmotorvejen v. John Søndergaard, Spæncom
Spæncom har leveret broelementer til mange forskellige typer af broer, fra mindre gangbroer til store motorvejsbroer. Der vil blive redegjort for de tekniske og tidsmæssige overvejelser samt økonomiske betragtninger.

12.00 Production and execution of concrete prefabricated element bridges for highways and trains v. Emilie Völkers, Mobilis B.V., Nederland
The Netherlands has long since gained vast experience in using prefabricated pretensioned concrete elements as the basis for bridges for highways and also trains.
The engineering, production and execution is an integral process between contractors and producers.


12.25 Frokost

13.10 Elementbroer i højstyrkebeton v. Tommy Bæk Hansen, Hi-Con
Elementbroer i højstyrkebeton giver mulighed for at lave superslanke og lette løsninger. Hi-Con har leveret elementer til to hollandske stibroer. Vil det være realistisk at producere slanke vejbroer i højstyrkebeton?

13.35 Udskiftning af jernbanebro ved indskubning v. Peter Bent Hansen, MT Højgaard
I forbindelse med udskiftning af en jernbanebro på Køge Roskilde strækningen, støbte MT-Højgaard en ny bro ved siden af en eksisterende bro. Jernbanedriften var kun standset i tre uger, mens den gamle bro blev revet ned, og den nye skubbet på plads.

14.00 Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbe-stilladser og forskallinger v. Morten Sterregaard-Raahauge, Peri
Anvendelse af præfabrikeret stilladsmateriel kræver et godt samarbejde om dokumentation med entreprenøren og stilladsfirmaet. Hvilke regler styrer dette samarbejde i Danmark og i andre lande - fx i Tyskland.

14.25 Bridge replacement and installation technologies v. Pieter Augustyns, Sarens i Belgien
Sarens have a great experience in bridge transport and installation works - both land based as well as waterborn. The possibilities and limitations will be evaluated, and there will be examples of executed projects powered by our creative engineered solutions and project management.

14.50 Pause

15.10 Seneste kollapser ved udførelse af broer i Danmark og udlandet v. Hans Henrik Christensen, Rambøll
Kollapser i forbindelse med udførelse af broer medføre ofte tab af menneskeliv, og har samtidig store økonomiske konsekvenser. Der sker ulykker både ved insitustøbning og ved montering af elementbroer. Hvad går galt og hvordan kan risikoen sænkes.

15.35 Sammenligning af præfab og in-situ støbte broer v. Jens Sandager Jensen, COWI
Tekniske, holdbarhedsmæssige, økonomiske og trafikmæssige sammenligninger med perspektivering til udlandet. Yderligere vil der blive draget nogle generelle konklusioner omkring kontraktformer, værktøjer og dataopsamling.

16.00 Paneldiskussion. Ordstyrer Christian Munch-Petersen, EMCON
Niels Højgaard, Otto Bach Ulstrup, John Søndergaard, Tommy Bæk Hansen, Peter Bent Hansen, Morten Sterregaard-Raahauge, Hans Henrik, Jens Sandager Jensen

16.30 Tak for i dag, forventet afslutning