Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Onsdag den 1. december 2015, kl 15:00-18:00, IDA Kalvebod Brygge 31-33, København

For- og efterspændte betonkonstruktioner - prefab og insitu - teori og praksis

1. december 2015

 

For- og efterspænding af betonkonstruktioner har betydet meget for anvendelsen af beton som det foretrukne byggemateriale. Eksperter fra design og udførelse fortæller om teori og udførelse og om muligheder og udfordringer ifm. forstærkning og renovering.

 

Kl. 14.45 Eftermiddagsbuffet - Medbring gerne kaffe/kage med ind til mødet

 

 

15.00 Velkomst

v. Niels Lønow, DBF?s I- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

 

15.05 Fordele og ulemper ved anvendelse af før- og efterspænding

Indlægget vil belyse den historiske baggrund og de fordele der er forbundet med anvendelsen af forspænding hvad angår blandt andet revner materialebesparelser/konstruktionsudnyttelse og sndvidder, ligesom ulemper og opmærksomhedspunkter vil blive belyst.

v. Jesper Frøbert Jensen, Civilingeniør, Lic. Techn., Alectia A/S

 

 

15.50 Forspændteanlægskonstruktioner

Det kræver viden og erfaring at projektere og udføre efterspændte betonkonstruktioner. Indlægget stiller skarpt på de særlige udfordringer, der er i forankringszonerne for efterspændte broer, såsom beregning og udformning, beskyttelse og inddækning, stillads og form - og for broer med forsndte elementer på fuger og samlinger, kompositvirkning, armeringsudformning, udmattelse og holdbarhed. Præsentationen omfatter også eksempler på spændende konstruktioner og nye trends fra udlandet vil blive omtalt.

v. Hans Henrik Ebsen Christensen, Chefrådgiver, Rambøll A/S

 

 

16.25 Pause

Betonforeningen byder på forfriskning

 

 

16.45 Præfabrikeretforspændtbeton

Hvad betyder brugen af forspændt beton i elementproduktion? Elementtyper, produktionsmetoder ? herunder ekstrudering og slipformning med skæring samt formsætning, forudsætninger for og kontrol af produktion Relevante krav i produktstandarder, indflydelse på tolerancer og praktiske forhold.

v. Lars Reimer, Teknisk Chef, CRH Concrete A/S

 

 

17.15 Efterspændte løsninger fra den udførendes vinkel

OBS: Dette indlæg gennemres hovedsageligt på engelsk

Efterspændingsopgaver kræver god tilrettelæggelse og samarbejde mellem rådgivere og udførende. Udover beskrivelse af eksempler på gode og dårlige oplevelser vil indlægget give eksempler på anvendelser ifm. renoveringer eller ændringer af konstruktioner.

v . Per Hagbarth, Loka-Nordic, Armin Steinmetz, Area Manager, BBV, Richard Fothergill, Site Engineer, BBV

 

 

17.55 Afrunding

v. Niels Christian Lønow, DBF?s I- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

 

Forbehold for ændringer