Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

27. april 2015,  kl 15:00-18:00, IDA Kalvebod Brygge 31-33

Korrosion i betonkonstruktioner
Katodisk beskyttelse af armerede betonkonstruktioner er i de sidste 20 år blevet anvendt på svømmebassiner, altaner, parkeringsanlæg, broer, mv. Metoden er i dag en almen anerkendt reparationsmetode til at stoppe korrosion af armering i beton.

Program: Korrosion i betonkonstruktioner

15.00 Velkommen
v. Birgitte Leth, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Katodisk beskyttelse - design
Katodisk beskyttelse af armerede betonkonstruktioner tog sin begyndelse i Danmark i slutningen af 80'erne. I løbet af 90'erne er metoden blevet anvendt på forskellige konstruktioner. Indlægget gennemgår principper bag katodisk beskyttelse og giver eksempler på anvendelsen af metoden i praksis.
v.Ruth Sørensen, seniorspecialist COWI

15.30 Katodisk beskyttelse - installation, drift og vedligehold
Indledning med virkningsprincip for katodisk beskyttelse af stål i beton herunder normgrundlag. Opbygning af anlæg med påtrykt strøm samt efterfølgende cases med fokus på nye og eksisterende konstruktioner. Vurdering af effektiviteten af beskyttelse efter standarder. Opsummering af samlede erfaringer og anbefaling for fremtidige tiltag.
v.Peter Vagn Nygaard, Produktchef og Brián Kofoed, Specialist FORCE Technology

16.25 Styring af revner i beton
Revner i armerede betonkonstruktioner kan ikke hindres, men de kan styres. Indlægget beskriver de mekanismer, der er knyttet til dannelsen af statisk betingede revner i den hærdnede beton, herunder revner fra udtørringssvind og temperaturpåvirkninger.
Endvidere angives hvorledes revnevidder kan styres og begrænses.
v. Bent Feddersen, Rambøll

16.50 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand

17.05 Fremtidens model for chloridindtrængning er baseret på 20 års data
Baseret på resultater af 20 års feltstudier fra en svensk eksponeringsstation i Kattegat med en sideløbende udvikling af en avanceret analytisk løsning og empirisk model for kloridindtræng-ning i beton, præsenteres det, der kan blive fremtidens model for design af betonkvalitet og dæklag på kloridpåvirkede betonkonstruktioner. Bag modellen ligger tusindvis af timers udviklingsaktiviteter udført over de seneste 20 år, og tilhørerne vil få et overblik over modellens opbygning, kvaliteter og begrænsninger.
v. Jens mejer Frederiksen, ALECTIA

17.30 Bygherres syn på holdbarhed
Bortset fra skovbruget har ingen så lange beslutningshorisonter som bygherrerne for de store infrastrukturprojekter. Disse bygherrer er professionelle og ønsker sikkerhed for opnåelse af de stillede mål. De kræver derfor anvendelse af velkendt teknologi og velafprøvede fremgangsmå-der, der har vist positive resultater under tilsvarende forhold.
V. Christian Munch-Petersen, Emcon

17.50 Afrunding
v. Birgitte Leth, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

Med venlig hilsen
Idé og Foredragsudvalget
Birgitte Leth, tlf. 22 69 73 54 (FORCE Technology)
Anders Haumann, tlf. 56 40 12 40 (COWI)