Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

6. februar 2013, kl. 15:00-17:00

Kloakanlæg af beton

Program:

 

15.00     Velkomst

              v. Jens Christian Skriver, DBF?s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

15.05     Hvilke problemer står ejerne af kloaknettet overfor?

              Ledningsejerne står med udfordringer til fremtidens vedligeholdelse af hovedledninger og bygvær-ker. Problemernes omfang og mulige løsninger vil blive gennemgået.

              v. Afdelingschef Rikke Nicolajsen. Spildevandscenter Avedøre

             

15.30     Erfaringer fra undersøgelser af eksisterende kloakanlæg

              Med udgangspunkt i observationer af eksisterende kloakanlæg i beton gennemgås nogle af de erfa-ringer dette har givet, herunder udfordringer ved gennemførelsen af besigtigelserne i kloakken samt hvorledes data kan tolkes og hvilken afhjælpning, der eventuelt skal foretages.

              v. Chefkonsulent Morten Bruun, Rambøll

 

16.05     Pause

              Betonforeningen byder på øl og vand.

 

16.30     Rørproducentens udfordringer- IBF

              Stilles der øgede krav til produktionsmetoder ved f.eks.store ledninger, ved store brønde ? IBF vil med udgangspunkt i faktiske projekter og udfordringer fortælle om bl.a krav til leveringshastighed, produktionsperioder, systemløsninger ved produktion af f.eks. store ledninger, store byg-værker, bassinrørsløsninger, saddelbrønde og fiberbetonbrønde osv.

              v. ingeniør  Jesper Bang, IBF

 

16.55     Rådgiverens rolle ? Orbicon ?

              Rådgiveren præsenterer en opgave med bassin udført i beton udført i hovedstadsregionen med speciel funderingsteknik. Bassinet er indbygget ved siden af et eksisterende bassin i et område med vanskelige grundvandsforhold, jordforurening og dårligt funderet nabobygninger. Spunsning med 12-15 m dyb spuns efter slidsevægmetode er anvendt ved udførelsen. Er anvendt ved udførelsen.Løsning mod fremtidige kraftige regnhændelser og klimatilpasning af afløbssystemet er indarbejdet i projektet.

              Ved ingeniør Jesper Madsen Orbicon

 

17.20     Entreprenørarbejderne- MJ Erikson

              Af ø400 mm til ø2000 mm betonledning i store dybder ? er det muligt med ledning i drift. Præcisions kriterier ? hvordan håndteres opgaverne hvis ledningen går i stykker.Kloak-inspektion. TV-trykprøvning

              Ved Ingeniør Dennis Laursen og kloakmester Søren Larsen /MJ. Eriksson

 

17:45     Afrunding

              v. Preben Grønlund, DBF?s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)