Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

3. december 2013, kl 15:00-18:00

"Hydraulisk bundne bærelag" afholdt 3. december 2013 i IDA Kalvebod Brygge

 

15.00  Velkommen
v. Pernille Nyegaard, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Vejdirektoratets erfaringer med hydraulisk bundne bærelag
I Danmark blev cementbundne bærelag brugt i udstrakt grad frem til 1980. Derefter var der en lang pause frem til omkring 2005, hvor denne belægningstype blev genintroduceret. Med hydraulisk bundne bærelag er der potentiale for at lave belægninger med god resurseøkonomi og lang holdbarhed, men der er også specielle udfordringer der skal håndteres v. Finn Thøgersen, Vejdirektoratet


15.30 Vejregler for Hydraulisk Bundne Bærelag
Vejregelsystemets almindelige arbejdsbeskrivelser for hydraulisk bundne bærelag (HBB) gennemgås i overordnede træk v. Finn Thøgersen, Vejdirektoratet


15.55 Dimensionering af halv-stive belægninger
v. Christian Busch, Grontmij A/S
                                                           


16:20 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand


16.45 Prøvningsstandarder  
v. John Skalshøj, Per Aarsleff A/S


17:10 Praktiske erfaringer
v. Morten Rahbek, MJ Eriksen A/S og Martin Peters/Holger Isaksen, SR Gruppen A/S


17.35 Hydraulisk bundne bærelag i lufthavne
Hydraulisk bundne bærelag til lufthavnsbelægninger adskiller sig i udførelsesfasen ikke væsentligt fra tilsvarende belægninger til vejformål. Dog stiller kravet om absolut revnefrihed større krav til den udførendes kvalitetssikring   v. Anders Henrichsen, Dansk Belægnings Teknik A/S


18:00 Afrunding
v. Birgitte Leth, DBF's Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)