Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

17. april 2013, kl. 15:00-18:00

Københavner byggerier og udviklingsprojekter ?

en metropol i rivende udvikling

 

Onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00 ? 18.00

Mødested: Ingeniørhuset i København, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

 

 

    15.00

Velkomst og præsentation af programmet

v. Asger Knudsen, Rambøll DK, DBF?s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)
 
 

    15.05

Carlsberg grunden ? en fremtidens bydel, v. Henrik Qvist Jensen, Carlsberg Byen P/S

Kort om historien på Carlsberg grunden. Processen omkring forvandlingen fra bryggeriområde til planerne for en ny bydel. Masterplanen for Carlsberg Byen herunder visionen. Igangværende byggerier. Kommende byggerier. 

 

    15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15.55

 

Bryghusgrunden ? endnu et spændende byrum på havnefronten, v. Ole Kongsbak Bryghusprojektet.

Bryghusprojektet er Københavns nye byrum, der forbinder indre by og havn og bliver et nyt værested for turister og københavnere i alle aldre. Selve bygningen danner nye rammer om Dansk Arkitektur Center og rummer desuden restaurant, cafe, kontorer,  boliger og et underjordisk p-anlæg. I byrummet etableres stor solrig plads, legeplads for de omkringliggende institutioner, flydende boldbur og kyssebænke langs havnefronten. Byggeriet er på i alt ca. 27.000 m2 og skal opføres under og over ring 2 (Christians Brygge med 22.000 gennemkørende biler i døgnet). De bærende konstruktioner udføres i stål med huldæk elementer som etageadskillelser. Facaden udføres primært i glas og aluminium og med indbyggede solceller.

 

Nordhavnsvej projektet ? en strategisk vejforbindelse, v. Klavs Munch Koefoed, Rambøll Danmark A/S

Nordhavnsvej-projektet er den nye forbindelsesvej mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen. Forbindelsen bliver ca. 1.650 meter lang, 4 spors og løber gennem tæt bebygget område på Østerbro. Der har i forbindelse med projektet været undersøgt flere alternative løsninger og forskellige længder af de tilhørende tunneler. Den besluttede løsning er en cut and cover tunnel på ca. 600 m, som bl.a. passerer dybt under to stærkt trafikerede jernbaner.  

 

      16.20

Kaffepause, Dansk betonforening byder på øl og vand 


 

    16.45

2150 Nordhavn. Københavns nye bydel ved vandet, v. Lars Jensen, SLETH arkitekter

København vokser. I øjeblikket vokser befolkningen med 1000 borgere hver måned. Alt tyder på at denne udvikling vil fortsætte i årene fremover. København har derfor brug for flere boliger, flere arbejdspladser, flere institutioner og flere rekreative og kulturelle tilbud - kort sagt: mere by.  Byudviklingen i Nordhavn spiller en central rolle i denne udvikling, idet Nordhavn i fremtiden skal huse 40.000 beboere og  rumme 40.000 arbejdspladser. Over de næste 40- 50 år skal Nordhavn derfor udvikles fra at være en industrihavn til at blive en moderne, blandet og bæredygtig bydel, hvor havnens historie og karakter fortolkes, så den nye by får en særegen karakter og helt særlige kvaliteter.  

 

    17.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     17.35

 

 

Undersøgelse af en mulig østlig ringvej om København, v. Søren Hansen, Rambøll Danmark A/S

København har i de sidste mange år diskuteret en ny havneforbindelse for biltrafikken. Der har været lavet mange undersøgelser af statslige, kommunale og endda private interessenter. Nu har Transportministeriet forsøgt en gang for alle at undersøge hvilke reelle muligheder der er for en havnetunnel, som ud over at give en ekstra passage af havneløbet også tjener som en østlig ringvej om København og som binder det statslige vejnet sammen. Søren Hansen fra Rambøll har ledet arbejdet med denne undersøgelse og vil gennemgå hovedpunkterne og konklusionerne i undersøgelsen.

 

Amager Bakke - et byggeri der kombinerer nødvendighed med fornøjelse, v. Alexander Adamsen, NCC

Det nye energianlæg bliver et nyt og anderledes vartegn for København, hvor effektiv ener-giproduktion kombineres med mulighed for skiløb. Som entreprenøropgave bliver dette også en anderledes udfordring. Jeg vil komme ind på de udførelsesmæssige udfordringer der er i 1?ste etape med siloen, hvis vægge er 50 m høje og skal støbes både med ensidig form, med klatterform. Vi kommer også ind på sekantpælene i siloen.

 

    18.00

Afrunding

v. Niels Lønow, MT Højgaard, DBF´s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)