Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

14. marts 2013, kl. 15:00-17:00

?Dansk Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen?

? resultater og perspektiver

Torsdag den 14. marts 2013, kl. 15.00 ? 17.00

 

 

 

     15.00

Velkomst

v. Per Goltermann, DBF?s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

     15.05

 

Ekspertcentret ? før, nu og i fremtiden
I denne præsentation gives en generel introduktion til Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til Infrastrukturen. De gennemførte aktiviteter beskrives kortfattet, og linjerne for en videreførelse af Ekspertcentrets aktiviteter udstikkes.

v. Tine Aare, Teknologisk Institut

 

 

     15.15

Chloridbinding: En betons effektive våben i kampen mod armeringskorrosion?

I Ekspertcentret er der udviklet et beregningsværktøj, som kan anvendes til at estimere bindingen af indtrængende chlorider i hydratiserede cementsystemer. I præsentationen gennemgås det kort, hvordan værktøjet fungerer, samt i hvilke sammenhænge det kan være relevant at bringe værktøjet i anvendelse.

v. Søren L. Poulsen, Teknologisk Institut

 

     15.35

Revner i beton: Betydning for armeringskorrosion?

Præsentationen summerer det arbejde i ekspertcenterregi der er foregået og pt. foregår med hensyn til at vurdere effekten af armeringskorrosion på revnedannelse i beton. Arbejdet har resulteret i en lang række nye erkendelser vedr. korrosionsprodukters egenskaber og effekten af uensartet fordeling af armeringskorrosion på revnevækst. Erkendelserne summeres og der gives et overblik over forestående arbejde.

v. Henrik Stang, Danmarks Tekniske Universitet

 

     15.55

Langtidsholdbarhed af beton i marint miljø: Undersøgelse af danske broer

En del af Ekspertcentrets aktiviteter er centreret omkring temaet ?langtids-holdbarhed af betonkonstruktioner i marint miljø?, og i den forbindelse er der bl.a. blevet udtaget borekerner fra en række gamle danske brobygværker. I præsentationen vises resultater fra undersøgelser udført på de udtagne borekerner.

v. Henrik Erndahl Sørensen, Teknologisk Institut

 

      16.25

Nyt værktøj til forudsigelse betonkonstruktioners levetid

Der i ekspertcenterregi udviklet en række avancerede numeriske værktøjer til forudsigelse af betonkonstruktioners levetid. Disse værktøjer kombinerer modeller, som hver især repræsenterer mekanismer og processer: transport, armeringskorrosion og revnedannelse. Indlægget fokuserer på de helt nye muligheder, som integration af disse forskellige modeller giver og afsluttes med et blik på de fremtidige muligheder, som ekspertcenteret ser med hensyn til at inkludere disse modeller i mere overordnede modeller vedr. vedligehold og bæredygtighedsanalyse.     

v. Alexander Michel og Henrik Stang, Danmarks Tekniske Universitet

 

     16:55

Afrunding

v. Per Goltermann, DBF?s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)