Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Udførelse af hydraulisk bundne bærelag - "Cementstabilisering" 

Halvstive bærelag har vist sig, i mange tilfælde, at give meget lang holdbarhed af vejbelægninger. De posi-tive erfaringer fra disse belægninger, suppleret med forsøg, har ledt til ny viden og modellering af halvstive belægninger, som i stigende grad søges anvendt i såvel vejbygning, som under pladser.
Halvstive bærelag er indtil nu grundlæggende udført efter de retningslinier der blev udgivet af Vejdirektoratet i slutningen af 1960'erne. Der er sket meget siden, så dette møde søger at opgradere vidensni-veauet hos såvel bygherrer, rådgivere som entreprenører.
På mødet gennemgås Vejdirektoratets erfaringer, og en ny design model samt de nye fælleseuropæiske CEN standarder for materialer og prøvning.

 


Download "0_-_program.pdf"
Program for dagen. (0.1 Mb)

Download "1_-_f._thoegersen.pdf"
Vejdirektoratets erfaringer med cementbundne bærelag v. Finn Thøgersen, DD. (17.6 Mb) 

Download "2_-_c._busch.pdf"
"Mechanistic Design of Semi-Rigid Pavements" v. Christian Busch, COWI A/S. (3.7 Mb)

Download "3_-_d._bager.pdf"
Nye produkt- og prøvningsstandarder v. Dirch Bager, Aalborg Portland Group.  (0.1 Mb)

Download "4_-_t.k._andersen.pdf"
Ny(e) arbejdsbeskrivelse(r) og plan for arbejde i Vejregelregi v. Toni K. Andersen, Vejdirektoratet. (4.2 Mb)

Download "5_-_a._henrichsen.pdf"
Metoder for revnestyring v. Anders Henrichsen, Dansk Belægningsteknik ApS.  (7.1 Mb)

Download "6_-_d._bager.pdf"
Erfaringer med in-situ stabilisering v. Dirch Bager, Aalborg Portland Group. (4.5 Mb)

Download "7_-_k._crillesen.pdf"
Miljømæssige aspekter ved anvendelse af slagger v. Kim Crillesen, I/S Vestforbrænding (18.9 Mb)

Download "8_-_f._thoegersen.pdf"
Livscyklusevaluering & ROAD-RES model v. Finn Thøgersen, Vejdirektoratet. (1.2Mb)