Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Bygningsreglementet - BR08

Mødet blev afholdt onsdag den 12. marts 2008, kl. 15.00 - 17.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Det nye bygningsreglement, BR08 trådte i kraft 2. februar 2008 med en overgangsperiode på et halvt år, hvor der er valgfrihed mellem de hidtidige bygningsreglementer og BR08.

De to hidtidige bygningsreglementer samles nu i ét reglement, som gælder for både små-huse og etagebyggeri. På dagens møde vil bl.a. blive behandlet ændringer i reglerne for lydkrav og indeklima i form af tæthed og energi, samt den praktiske betydning for bygge-riet.


 


Download "e.j._place_hansen.pdf"
Introduktion til BR08.
Februar 2008 træder det nye Bygningsreglement BR08 i kraft, med en overgangsperiode frem til 1. august 2008. Indlægget giver en oversigt over de vigtigste ændringer i BR08 i forhold til de hidtil gældende reglementer BR95 og BR-S 98 (Småhusreglementet. Ernst Jan de Place Hansen, SBi (0.7Mb)

Download "b._christensen.pdf"
Lydforhold efter BR08
Hvad er virkningen af, at der er indført funktionskrav til erstatning for mindstekrav?Hvilken betydning har de ændrede bestemmelser for betonkonstruktioner i byggeriet? v. Bent Christensen, BC Lydforhold Aps.
(0.27Mb)

Download "j.c._soerensen.pdf"
Nye tiltag indenfor energimærkning og tæthed af et byggeri
Tekniske installationer nu skal medregnes energiforbrugsmæssig på linie med tage, yder-vægge, mm. Samtidig skal bygninger nu energimærkes inden ibrugtagning. Indlægget vil fokusere på disse ændringer og deres konsekvenser. Også problematikken omkring de nye tæthedskrav vil blive berørt.v. Jens Christian Sørensen, Teknologisk Institut (0.59 Mb)

Download "m._mortensen.pdf"
Betydning for byggeriet
Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet vil blive gennemgået.v. Mikael Mortensen, Dansk Byggeri. (1.2 Mb)


Download "program_120308.pdf"
Program (0.45 Mb)