Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Gennemførte arrangementer 2008

Mødet blev afholdt onsdag den 26. november 2008, kl. 15.00 ? 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

På dette års julemøde var bæredygtigt byggeri med beton et gennemgående tema i en del af indlæggene. Der blev blandt andet fokuseret på nye tilsætningsstoffer, energirigtig beton, en ny løsning til at undgå kuldebroer i kraftoverførende samlinger samt den kommende Bæredygtig Beton konference, der holdes næste år.

Desuden blev nyheder indenfor måleudstyr, software og korrosionsovervågning  præsenteret.


læs mere
 
Mødet blev afholdt tirsdag den 18. november 2008 på Hotel Legoland i Billund.  Præsentationerne er nu uploadet og kan ses på den følgende side.
 

læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 29. oktober 2008, kl. 15.00 - 18.00 på
Danmarks Tekniske Universitet, Bygn. 450, Rum 105, 2800 Lyngby.

Parkeringsanlæg i beton har gennem tiden været fyldt med politisk sprængstof og givet stof til mange debatter.

På mødet ser blev det gennemgået, hvilke løsninger, der er anvendt før og nu og hvilke løsninger, der kan være på vej.

Udfordringerne i forbindelse med at opføre spændende parkeringsanlæg under hensyntagen til fornuftig opførelse, vedligeholdelse og totaløkonomi vil blive belyst,
samt hvilken vedligeholdelse løsningerne typisk har medført og medfører.


læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 21. maj 2008, kl. 15.00 ? 18.00, DTU, auditorium 82, bygning 116

Mødet omhandlede projektering og udførelse af høje højhuse i ind- og udland. Mødet havde fokus på en række danske og internationale projekter samt en række spetakulære projekter.

En række af projekterne er projekteret med avancerede 3D værktøjer som både i designfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen giver en række spændende muligheder ? men også udfordringer.

læs mere
 
Mødet blev afholdt  onsdag d. 23. april kl. 10 - 17, Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart.

Halvstive bærelag har vist sig, i mange tilfælde, at give meget lang holdbarhed af vejbelægninger. De posi-tive erfaringer fra disse belægninger, suppleret med forsøg, har ledt til ny viden og modellering af halvstive belægninger, som i stigende grad søges anvendt i såvel vejbygning, som under pladser.
Halvstive bærelag er indtil nu grundlæggende udført efter de retningslinier der blev udgivet af Vejdirekto-ratet i slutningen af 1960'erne. Der er sket meget siden, så dette møde søger at opgradere vidensni-veauet hos såvel bygherrer, rådgivere som entreprenører.
På mødet gennemgås Vejdirektoratets erfaringer, og en ny design model samt de nye fælleseuropæiske CEN standarder for materialer og prøvning.


læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 12. marts 2008, kl. 15.00 - 17.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Det nye bygningsreglement, BR08 trådte i kraft 2. februar 2008 med en overgangsperiode på et halvt år, hvor der er valgfrihed mellem de hidtidige bygningsreglementer og BR08.

De to hidtidige bygningsreglementer samles nu i ét reglement, som gælder for både små-huse og etagebyggeri. På dagens møde vil bl.a. blive behandlet ændringer i reglerne for lydkrav og indeklima i form af tæthed og energi, samt den praktiske betydning for bygge-riet.


læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 30. januar 2008, kl. 15.00 ? 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Design af revnevidder er en vigtig disciplin ved dimensionering af betonkonstruktioner. I forbindelse med indførelsen af den europæiske Eurocode for betonkonstruktioner bliver nye formler for beregning af revnevidder gældende. Hvilken betydning får dette for den dimensionsgivende armeringsmængde i betonkonstruktioner?


læs mere