Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 KommendeGennemførteDansk BetondagTemadagØvrige arrVideoer BetonhåndbogenVideoer Historisk BetonVideoer Bæredygtig BetonØvrige videoer  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Gennemførte arrangementer 2005

Mødet blev afholdt onsdag den 7. december 2005, kl. 15.00 - 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

I takt med at de danske anlægs- og bygningsbetonkonstruktioner bliver ældre, nedbrydes de og dette skaber et behov for renovering og rehabilitering.

Da de fleste bygherrer ikke altid har økonomiske midler til gennemgribende ombygninger, reparatio-ner, forstærkninger og udskiftninger, er der i øjeblikket stigende interesse for at sikre konstruktioner-nes sikkerhed og funktion ved brug af alternative løsninger og som kan udføres indenfor begrænsede budgetter.

Mødet vil fokusere på praktiske eksempler på løsninger, materialevalg og udførelse af reparationer, forstærkninger, ombygninger, herunder monitering, katodiske beskyttelse, injektion mv. Endvidere vil målrettede undersøgelser til kortlægning af nødvendigt reparationsmetode og omfang blive ind-draget.

Dette møde er et arrangement i rækken af møder, hvor firmamedlemmer har mulighed for at præsentere aktuelle emner og kompetencer.

læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 23. november 2005, kl. 15.00 - 18.00,
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

I 2008 åbner Det Kongelige Teaters og dansk teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i København. Byggeriet er påbegyndt i 2004 efter en proces, hvor der i maj 2001 blev indgået et bredt politisk forlig om at placere et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater på Kvæst-husbroen, og hvor de danske arkitekter Boje Lundgaard og Lene Tranberg i maj 2002 vandt Kulturministeriets åbne, internationale projektkonkurrence.

Projektet involverer de traditionelle ingeniørdiscipliner som anlægs- og bygningskonstrukti-oner, projektering efter funktionsbestemte brandkrav og risiko management. Desuden skal der anvendes nye alternative bæredygtige løsninger til at spare energi. F.eks. skal vandet fra Københavns Havn bruges til at køle loftet om sommeren, om vinteren er vandet med til at opvarme bygningen.

læs mere
 

Mødet blev afholdt onsdag den 26. oktober 2005, kl. 15.00 ? 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Betonstøbning er stadig i dag en kunst med mange facetter. Der skal tages højde for omgivelser og vejrlig, samtidig med at miljøvenligheden af de benyttede materialer kommer mere og mere i fokus. Derudover er man ofte interesseret i at opnå specifikke egenskaber af den udstøbte beton, vha. udstøbnings- og/eller hærdeteknik.


læs mere
 
Mødet blev afholdt onsdag den 5. oktober 2005, kl. 15.00 - 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

De europæiske designstandarder kommer nu nærmere og nærmere på den danske ingeniørs daglig-dag. Eurocode 2 med designregler for betonkonstruktioner er blevet vedtaget og skal implementeres i Danmark i løbet af de kommende år.

læs mere
 
Mødet har været afholdt onsdag den 6. april 2005, kl. 15.00 - 18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Gennem de sidste par år har der været en løbende debat om betons og især huldækelementers brandmodstandsevne, hvilket har medført tiltag til nye beregningsmetoder og bramdforsøg.

læs mere