Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Betonprisen

Vedtægter for Betonprisen
Betonprisen er indstiftet af DBF i 1980 og uddeles hvert andet år til en person eller en gruppe af personer, der ved sit/deres virke har ydet et væsentligt og i den almindelige debat også synligt bidrag inden for et eller flere af følgende områder:

Betonprisens bedømmelseskomité, består af 3-5 medlemmer med
baggrund i:


Bedømmelseskomiteen udpeges af DBF's bestyrelse for en periode omfattende 3 prisuddelinger. Komiteen vælger selv sin formand. Afgørelser skal være enstemmige. Ændringer i betonprisens vedtægter kan kun foretages af DBF's bestyrelse med mindst ét års varsel.

Midlerne til Betonprisen kommer fra DBF og søges desuden tilvejebragt fra en bred kreds af firmaer inden for bygge- og anlægsbranchen.
Med prisen følger en pengegave, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen i DBF.

Bedømmelseskomiteen består i 2022/ 2023 af følgende medlemmer:
o Jesper Sand Damtoft, Cementir Holding N.V., medlem fra 2020 (formand for komitéen)
o Niels Christian Lønow, Arkil, medlem fra 2020
o Tim Gudmand-Høyer, Rambøll, medlem fra 2022
o Dorthe Mathiesen, Dansk Beton, medlem fra 2022

Betonprisen overrækkes ved et arrangement, hvortil der inviteres:

o Prismodtager(e)
o Priskomite
o DBF's bestyrelse
o DBF-medlemmer
o Udvalgte studerende
o Sponsorer
o DBR (Dansk Betonråd)
o Udvalgte bygherrer, arkitekter og entreprenører, leverandører og producenter.

Vedtægterne er efter vedtagelse i DBF´s bestyrelse justeret i oktober 2011.