Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Regler for reklame

Retningslinier for mødesamarbejde:
(1) Ved samarbejde om møder med andre faggrupper, foreninger, institutioner, firmaer o. lign. er udgangspunktet, at alle indtægter og udgifter deles ligeligt.

(2) Ved medlemsmøder, der afholdes i samarbejde med foreninger mv. uden for IDA (f.eks. Dansk Statisk Selskab for Bygningsstatik) gælder følgende undtagelser:

(3) Ved ekstraordinære betalingsarrangementer som seminarer, høringer o. lign. , der afholdes i samarbejde med institutter og/eller private virksomheder, skal alle DBF-ydelser prissættes og indgå i udgiftsregnskabet som DBF-udlæg.

Foredragsholderne kan fremlægge materialeprøver og skriftlige materialer med relevans for foredraget på "Foredragsholderens bord". Afhængigt af antallet af foredragsholdere anvendes ét eller to borde. Alt materialet skal være på bordet.

Udstilling/præsentation ved specielle møder:
Der tænkes her på følgende mødetyper: Dansk Betondag, temadage samt alm DBF-møder om emner, hvor en udstilling/præsentation af arrangementskomiteens skønnes værdifuld, f. eks. et møde om ikke-destruktiv prøvning.

Følgende regler gælder:

(1) Alle medlemmer af DBF kan deltage, dvs. firmamedlemmer og firmaer repræsenteret ved personlige medlemmer.

(2) Arrangementskomiteen udsender indbydelse indeholdende følgende:

    (2a) Emner
    (2b) Antal stande, gerne hvert enkelt emne/branche
    (2c) Begrænsinger mht. ustillingsperiode, plads og støj
    (2d) Udvælgelseskriterier i tilfælde af overtegning (se pkt. 4)
    (2e) Sidste frist for tilmelding (se pkt. 3)
    (2f) Evt. deltagerafgift

(3) Indbydelse udsendes senest 3 uger før sidste frist for tilmelding.

(4) Hvis der modtages for mange tilmeldinger, foretager arrangementskomiteen på baggrund af udstillernes oplysninger en udvælgelse efter følgende kriterier ( i nævnte rækkefølge):

    (4a) Tilmelding skal være modtaget rettidigt

    (4b) Udstillere skal repræsentere de valgte brancher med den i
           indbydelsen omtalte fordeling

    (4c) Blandt de enkelte brancher vælges de præsentationer, der bedsrt 
          dækker mødets emner.

Der øves ikke censur på udstillingsmaterialet, og en skriftlig begrundelse for udvælgelsen skal til orientering sendes til DBF's bestyrelse. Ansøgere kan ved forespørgsel få den skriftlige begrundelse udleveret.