Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Modtagere Studielegat

Modtagere af de to årlige studie legater i 2022 var:

Katarina Kolding Skaarup

Katarina er kandidatstuderende på Danmarks Tekniske Universitet. Katarina får legatet for sin høje faglighed og ikke mindst hendes store interesse for beton, som skinner igennem både på studiet, men også i fritiden. Hun har haft mange betonrelaterede kurser, og har skrevet bachelor-projekt indenfor det aktuelle emne holdbarhed af beton med fokus på frostbestandighed. 
Ved siden af studierne har Katarina været hjælpelærer på DTU og frivillig i Idé og Foredragsudvalget (IFU).

Sophia Lykke Andersen

Sophia læser Architectural Engineering på Danmarks Tekniske Universitet.
Sophia får legatet for sin høje faglighed, men også sit drive mod at designe fremtidens bæredygtige konstruktioner, hvor hun ser mulighederne i beton fremfor begrænsningerne.
Andre studerende har haft glæde af Sophias viden, som hjælpelærer på DTU. Ved siden af studierne har hun gjort sig erfaring med betonkonstruktioner i den virkelige verden ved sit studiejob ved COWI. Legatet skal bruges til et udlandsophold i forbindelse med studiet.

Modtagere af de to årlige studie legater i 2021 var:

Maiken Morsing

Maiken er kandidatstuderende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Maiken får legatet for sin høje faglighed inden for beton. Maiken har haft mange betonrelaterede kurser og emnet for bachelor-projektet blev valgt indenfor cementkemien. Andre studerende har haft glæde af Maikens viden, når hun har været hjælpelærer i fagene "Betonkonstruktioner" og "Betonteknologi".

Tobias Johannes Frederiksen

Efter endt diplomingeniørstudium er Tobias nu i gang med kandidatoverbygningen på Aarhus Universitet. 
Tobias brænder for bærende betonkonstruktioner, hvilket bl.a. ses af emnevalget for det afsluttende diplomingeniørprojekt. 

Legatet skal bruges til et udlandsophold i forbindelse med studiet i 2022.

Modtagere af de tre årlige studie legater i 2020 var:

Jakob Vestbjerg

Jakob, der er diplomingeniørstuderende på SDU, har allerede tidligt i sin uddannelse valgt at fokusere på beton og har bl.a. gennemført sin praktikperiode hos Spæncom i Kolding. Bestyrelsen håber, at legatet kan blive en håndsrækning til kandidatstudierne, der skal handle om konstruktionsteknik, herunder hvordan CO2-udledningerne fra betonkonstruktioner kan nedbringes med forbedrede projekteringsmetoder.

Mathilde Braüner Bjerregaard

Mathilde er kandidatstuderende på Aarhus Universitet.
 
Mathilde får legatet, sammen med Lena Fallesen, så de kan gennemføre
et studieophold i Schweiz som forprojekt til deres kandidatspeciale om
brug af fiberarmeret ultrahøjstyrkebeton til terrorsikring.
 

Lena Fallesen

Lena er kandidatstuderende på Aarhus Universitet.
 
Lena får legatet, sammen med Mathilde Bräuner Bjerregaard, så de kan gennemføre
et studieophold i Schweiz som forprojekt til deres kandidatspeciale om
brug af fiberarmeret ultrahøjstyrkebeton til terrorsikring.Modtagere af de to årlige studie legater i 2019 var:

Victor Boserup

Victor, der er kandidatstuderende ved DTU, får legatet for en motiveret ansøgning om støtte til deltagelse i The 17th World Conference in Earthquake Engineering 2020 i Japan. Victors mål er at kunne præsentere sit speciale om ikke-lineær opførsel af betonkonstruktioner udsat for seismisk påvirkning på konferencen.

Anne Sofie Hyldtoft Olsen

Anne Sofie, der er kandidatstuderende på DTU, får legatet for sine studier af betons materialeegenskaber og det gennemførte bachelorprojekt med udvikling af prøvningsmetoder til bestemmelse af drænbetons frostbestandighed.Modtagere af de tre årlige studie legater i 2018 var:

Mathias Renberg

Mathias, der er diplomstuderende ved Århus Universitet, får legatet for en super motiveret og velstruktureret ansøgning med et klart formål og ønske om at dygtiggøre sig. 

Mathias søger legatet til sit udlandsophold i New Zealand.Lisa Alm

Lisa, der er kandidatstuderende ved DTU, får legatet for en motiveret og struktureret ansøgning. Der søges legat til at udføre kandidatspeciale delvis ved UBC, og der gives en god begrundelse for valg af emne baseret på viden opsamlet via studenterjob hos COWI og via studier ved DTU og UBC. Listen af beton-relevante kurser er lang. Lisa fik karakteren 12 i sit Diplomprojekt om fiberbeton.


Frederik Autrup

Frederik, der er kandidatstuderende ved SDU, får legatet for sin interesse for beton, som ses gennem listen af betonrelevante studieaktiviteter. Frederik har deltaget ved en "fib student competition" ved fib-symposiet i Maastricht i 2017, hvor hans team vandt konkurrencen foran andre internationale studerende med et projekt om reduktion af CO2 udledning i forbindelse med betonproduktion.


Modtagere af de to årlige studie legater i 2017 var:

Rasmus Adler Paludan Truelsen

Rasmus får legatet for sin passionerede interesse for betonteknologi og betonstyrkelære, som han har fokuseret på under hele sit studium. Rasmus har søgt teoretisk og praktisk viden via studier på DTU og i udlandet samt gennem studiearbejde hos en entreprenørvirksomhed. Han har under kandidatspecialet valgt at kombinere teori og praksis ved at lave projekt i samarbejde med tre virksomheder.

Siff Luna Brask & Sophie Bjerg Andersen

Sophie og Siff har i deres projektarbejde studeret metoder til at monitorere effekter af alkalikiselreaktioner i beton.
De opnåede resultater er beskrevet i en artikel, som blev fremlagt og udgivet på Nordic Concrete Research Symposium 2017.
Legatet skal bruges til delvis at dække deres udgifter i forbindelse med deltagelse ved Nordic Concrete Research Symposium 2017.


Modtagere af de to årlige studie legater i 2016 var:

Steffen Hansen, studerende ved DTU

Steffen tildeles DBF's studielegat fordi han i sin ansøgning beskriver en meget målrettet plan for, hvordan han har og fortsat vil dygtiggøre sig inden for fagområdet betonteknologi. Han beskriver også sin vision for, hvordan han vil kombinere forskellige fagligheder til at udvikle en ikke-destruktiv metode til at detektere korrosion i armeringstænger indstøbt i beton.

Jonathan Dahl Jørgensen, studerende ved DTU

Jonathan tildeles DBF's studielegat som økonomisk støtte, fordi han har fået tildelt en af DTU's uddannelsespladser i foråret 2017 ved Ghent Universitet i Belgien. 

Danmark har brug for studerende med udsyn og udlængsel, som vil dygtiggøre sig i udlandet og hjemtage nyttig viden.