Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

fib-news


fib Symposium i Krakow 2019

Læs rapport

fib Congress 2018 i Melbourne

Læs rapportfib news - issue 2 2016
In this issue:
• fib Bulletin 77: Corrugated-steel-web bridges
• fib 2016 Symposium Cape Town — Online registration open
• Structural Concrete journal, Issue 1 March 2016
• fib-news, March 2016
• ACI Awards for fib members

fib Bulletin 77: Corrugated-steel-web bridges
fib Bulletin 77 Corrugated-steel-web bridges is now available in the fib's online store. Bulletin 77 offers the latest technical and theoretical information about corrugated-steel-web construction processes as well as in-depth studies of bridges in Japan, France and Germany.Structural Concrete journal, Issue 1 March 2016
The March 2016 issue of the fib's Structural Concrete journal is available to fib members via the Wiley Online Library. Members can access the journal by going to the 'Members only' section of the fib website and clicking on the 'Wiley Online Library' link.

fib-news March 2016
The March 2016 issue of fib-news is available for downloading on the journal page of the fib website. It features aritcles on the fib's MC2020 initiative, the fib's new Secretary General, the fib-ACI memorandum of cooperation, the focus and activities of fib's Commission 4 - Concrete and Concrete Technology, the Betontage Asia 2015 conference in Shanghai, and the 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure.Velbesøgt fib Symposium Afholdt i København 18-20 Maj 2015

I maj var DBF vært for et internationalt symposium, som samlede næsten 400 deltagere fra 46 lande. Det internationale betonforbund fédération internationale du béton (fib) blev dannet i 1978 ved en fusion af den internationale betonkomite CEB (Comité Euro-International du Béton) og det internationale forspændingsforbund FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte). fib's formål er udbredelse og formidling af viden om betonmaterialer og betonkonstruktioner gennem udgivelse af rapporter, retningslinier og rekommendationer, samt afholdelse af kurser, workshops, og konferencer. Herunder et årligt Symposium (typisk tre dage), som dog hvert fjerde år erstattes af en Kongres (typisk fire dage). Desuden afholdes hvert andet år et Ph D Symposium (to dage), hvor igangværende projekter fremlægges og diskuteres.

I alt 43 lande er medlemmer af fib, og den nationale medlemsgruppe udgøres typisk af det pågældende lands betonforening, i Danmark således DBF. Medens adskillige arrangementer afholdt af fib (og tidligere CEB eller FIP) har været henlagt til Danmark -herunder Ph D Symposium 2010, arrangeret på DTU af Mette Geiker (NTNU, Trondheim) og Henrik Stang (BYG-DTU) - havde dette ikke hidtil være tilfældet for det årlige symposium. Det var derfor en alvorlig beslutning at DBF i februar 2012 ansøgte om værtskabet for fib Symposium 2015, til afholdelse i København, hvilket blev accepteret af fib i februar 2013.

Organisation
Til planlægning af Symposiet nedsattes i april 2013 en organisationskomite (Organising Committee, OC), centreret omkring den arbejdsgruppe som havde udarbejdet ansøgningen med assistance fra DIS Congress Service og turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Den endelige sammensætning af OC blev: Formand: Kaare K B Dahl (Rambøll), næstformand: Jørgen Schou (Unicon, DBF-Formand), Medlemmer: Henrik Stang (DTU), Mette Glavind (DTI), Mikael W Bræstrup (Rambøll), Uffe Graaskov Ravn (COWI) og Melena Schjøth (DIS). Tidspunktet for Symposiet fastlagdes til mandag 18 maj - onsdag 20 maj 2015, og som ramme valgtes Tivoli Congress Center (TCC), centralt beliggende tæt ved IDA på Kalvebod Brygge i København. Invitationer til Symposiet blev præsenteret ved fib Symposium 2013 i Tel Aviv, april 2013, og ved fib Congress 2014 i Mumbai, februar 2014.

Til udarbejdelse af det tekniske program dannedes i løbet af foråret 2014 en programkomite (Scientific Committee, SC) under forsæde af Henrik Stang. Foruden Harald S Müller (Karlsruhe Univ), der som præsident for fib var formand ex officio, og næstformand Henrik Stang udgjordes SC af 40 medlemmer fra den internationale betonverden. Danske medlemmer var: Anders Ole Stubbe Solgaard (COWI), Clavs V Nielsen (Rambøll), Gregor Fisher (BYG-DTU), Mette Geiker, Mette Glavind, Mikael Bræstrup og Uffe Graaskov Ravn. Invitation af bidrag (Call for Papers) blev udsendt i januar 2014.

Som tema for Symposiet valgtes ganske enkelt: Concrete - Innovation and Design, og indlæg (abstracts) efterlystes inden for følgende ni emner:
- Civil Works
- Conservation of Structures
- Innovation in Buildings
- New Materials and Structures
- Analysis and Design
- Modeling of Concrete
- Numerical Modeling
- Life Cycle design
- Safety and Reliability

Alle indkomne bidrag blev bedømt af mindst to medlemmer af SC, og accepterede indlæg skulle præsenteres på Symposiet, enten mundligt eller som plakat (poster). Desuden skulle forfatterne udarbejde en kort artikel (max 2 sider) til offentliggørelse i den trykte beretning (Proceedings), samt en lang artikel (max 2 MB) til elektronisk offentliggørelse på en USB nøgle. I erkendelse af at især praktisk arbejdende ingeniører med interessante projekter har svært ved at afsætte tid til artikelskrivning, var det som noget nyt muligt at erstatte den lange artikel med en Power Point præsentation, hvilket dog kun få forfattere benyttede sig af. Såvel beretning som USB blev udleveret til deltagerne ved starten af Symposiet.

Teknisk Program
De tre symposiedage blev fuldt udnyttet med to formiddags- og to eftermiddagssessioner, hver af 90 min varighed. Blandt de ca. 350 indkomne bidrag var ca 290 blevet accepteret til mundlig fremlæggelse og ca 45 som plakater, hvilket resulterede i ca 200 præsentationer fordelt på 35 sessioner, kørende parallelt i fire lokaler. Dertil kom tre plenarsessioner til åbning, hovedforedrag (keynotes) og afslutning. Der var ret stor spredning på fordelingen mellem de ni emner, fra Safety and Reliability med en session til Analysis and Design med ti sessioner, heraf fire alene med forskydning og gennemlokning.

Der var tre hovedforedrag: The Development of the Concrete Requirements Fehmarnbelt Fixed Link v/ Ulf Jönsson (Femern A/S), Digital Fabrication of a Full-Scale Sculptural Concrete Structure v/ Thomas Juul Andersen (DTI) og The Role of Limit State Selection in the Design and Management of Sustainable Reinforced Concrete Infrastructure v/ Michael D Lepech (Stanford Univ). Desuden et afsluttende foredrag: Large Danish Infrastructure Projects - A Matter of Political and Concrete Strength v/ Christian Munch-Petersen (EMCON).

Priser og Hædersbevisninger
Efter åbningssessionens velkomst ved Kaare Dahl og Harald Müller motiverede sidstnævnte tildelinger af æresmedlemskaber og hædersmedaljer. Livslangt æresmedlemskab (Honorary Membership) af fib tildeltes Luc Taerwe (Gent Univ) og Steinar Helland (Skanska Norge) for deres mangeårige arbejde for fib (og tidligere CEB og FIP), ikke mindst som redaktør, henholdsvis medredaktør, af kvartalstidsskriftet Structural Concrete. Hædersmedalje (fib Medal of Merit) blev givet til Tamon Ueda (Hokkaido Univ), Mikael Bræstrup og Koji Sakai (Japan Sustainability Institute). Et antal medaljer tildeles ved hvert symposium som anerkendelse af en indsats for beton i almindelighed og fib i særdeleshed, og for Bræstrups vedkommende er den begrundet i hans betonforskning ved DTU og Cambridge i 1970erne samt hans arbejde i CEB/FIP/fib kommissioner siden 1977 og CEB/fib bestyrelser (Technical Council) siden 1990.

Prisen til unge ingeniører (fib Achievement Award for Young Engineers) uddeles ved hvert symposium i to kategorier: Research og Design & Construction, efter indstilling fra de nationale medlemsgrupper. Kandidaterne, der skulle være født senest i 1976, var blevet bedømt at en international jury, hvis formand Fernando Stucchi (EGT Engenharia, Sao Paolo) begrundede tildelingerne. Priser for Research tilfaldt Joao Pedro Santos (Portugal) og Yuguang Yang (Delft Univ), sidstnævnte for en afhandling om forskydning i bjælker uden forskydningsarmering. En pris for Design & Construction gik til Luca Cargnino (Rambøll) for beregning af betonpladen til kompositdrageren på Queensferry Crossing (Forth Replacement Bridge) i Skotland, og Kåre Flint Jørgensen (Rambøll) opnåede hædrende omtale (Special Mention) for sit bidrag til dimensioneringen af Bella Sky Hotel. Priserne (som inkluderer et pengebeløb EUR 2000) var i år sponsoreret af Ramboll til minde om firmaets stiftere B J Rambøll og J G Hannemann, og Mikael Bræstrup afsluttede åbningssessionen med en beskrivelse af de to professorer.

Udstilling og Socialt Program
Buffeter og højborde til frokost og kaffe var placeret umiddelbart uden for de tre mødelokaler (den store sal var i TCCs kælderetage), hvor der også var plads til ti udstillingsstande. Heraf var den ene reserveret til fib (til deling med Wiley & Sons, som udgiver Structural Concrete), medens de ni øvrige var blevet solgt til kommercielle udstillere. Det sociale program omfattede en modtagelse på Københavns Rådhus mandag aften og en gallamiddag (med beskeden egenbetaling) på Langeliniepavillonen tirsdag aften. I alt ca. 250 deltagere og ledsagere deltog i gallamiddagen, som indledtes med bådfart fra anløbsbroen ved IDA. Desuden arrangerede Elena Bræstrup spadsereture i Københavns centrum mandag (efter åbningssessionen) og tirsdag.

Årsmøder
I weekenden op til symposiet var OC værter for fibs årlige generalforsamling og forudgående bestyrelsesmøde, som foregik på DTUs mødecenter i Lyngby, med bustransport fra TCC. I den forbindelse afholdtes lørdag aften en middag i IDAs restaurant for mødedeltagerne med ledsagere (i alt 70), samt søndag eftermiddag en teknisk/social ekskursion bestående i en havnerundfart med Københavns Stadsarkitekt, afsluttende ved operahuset, efterfølgende bustransport til Bella Sky Hotel, med afsluttende drinks og snacks i Skybar.