Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgBestyrelseVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Ide & Foredragsudvalg (IFU)

Katja Udbye Christensen
Formand
Civilingeniør, Forretningsleder Beton
Teknologisk Institut, Beton
Gregersensvej
2630 Taastrup
Mobil 72 20 20 89
Ivan Nielsen
Diplomingeniør / Adjunkt
VIA University Campus Horsens
Bygningsingeniør
Banegårdsgade 2
8700 Horsens
Mobil 87 55 42 55
IFU Kommissorium

Udvalgets arbejde udføres i overensstemmelse med nedenstående kommissorium:

Fra foråret 2014 er "Idé- og Foredragsvalget" og "Provinsudvalget" samlet i et udvalg kaldet "Idé- og Foredragsudvalget".

Udvalgets opgave er at fremkomme med forslag til arrangementer og gennemføre disse, samt at fremkomme med konstruktiv kritik af afholdte arrangementer.

  • IFU afholder fagtekniske møder, herunder temadagen "Dansk Betonreparationsdag" i henhold til DBF's indgåede "Rammeaftale" med IDA. Bestyrelsen bidrager med mindst ét medlem til udvalget for temadagen.

  • IFU bidrager med 1-2 medlemmer til bestyrelsens udvalg for Dansk Betondag.

  • IFU skal have mindst 4 medlemmer, og forslag til nye medlemmer forelægges bestyrelsen.

  • IFU tilstræber i øvrigt ved sin sammensætning en geografisk fordeling samt at repræsentere de forskellige fagområder inden for bygningsingeniørens virkefelt.

  • IFU's medlemmer skal godkendes af bestyrelsen, og bevarer medlemskabet ved et evt. jobskifte.

  • IFU's medlemmer kan maksimalt sidde i udvalget i 6 år ad gangen. Udtrædelse sker herefter ved udgangen af den måned de trådte ind i udvalget. Ved helt specielle forhold, for eksempel for at sikre et repræsentativt udvalg, kan bestyrelsen vælge at dispensere for 6-års reglen.

  • Et medlem af bestyrelsen skal også være medlem af IFU. Dette medlem informerer bestyrelsen om IFU's arbejde, og bidrager til at sikre samarbejdet mellem bestyrelsen og IFU.

  • Bestyrelsen udpeger IFU's Formand.

  • IFU vælger selv sin næstformand.

Besluttet på bestyrelsesmøde nr. 4/2021
Pernille Nyegaard
Civilingeniør, Seniorkonsulent
Teknologisk Institut, Beton
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Mobil 72 2017 82

Per Goltermann
Civilingeniør, Professor 
DTU, BYG
Brovej - Bygning 118
2800 Kongens Lyngby
Tel. 45 25 25 25
Mobil 45 25 16 84
Jens Peder Ulfkjær
Lektor, civilingeniør, Ph.D, M.IDA
Aarhus Universitet
Institut for Ingeniørvidenskab
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus N
Mobil 41 89 31 97
Jesper Juel Pedersen
Projektleder
CG Jensen A/S
Gl. Silkeborgvej 7F
DK-8462 Harlev J
Mobil 23 38 15 17
Carsten Schjørring
Senior Konsulent
Christiansen & Essenbæk A/S
Ejby Industrivej 80
2600 Glostrup
Mobil 93 84 52 51
Christian Hjorth
Project Manager
COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg
Mobil: 25 56 30 60
Katarina Kolding Skaarup
Studerende Civiling. Byggeteknologi
DTU Campus
Brovej
2800 Kongens Lyngby
Mobil 22 48 29 79
Martin Henriksen (arb.grp Temadagen)
Ingeniør
Sweco Danmark A/S
Bridges & Tunnels West - Odense
Skibhusvej 52A
5000 Odense C
Tel. 82 20 35 04
Mobil 27 23 35 04