Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Ide & Foredragsudvalg (IFU)

Martin Henriksen, formand
2005

Ingeniør
Sweco Danmark A/S
Bridges & Tunnels West - Odense
Skibhusvej 52A
5000 Odense C
Tel. 82 20 35 04
Mobil 27 23 35 04
Per Goltermann
2007
Civilingeniør,
DTU, BYG
Brovej - Bygning 118
2800 Kongens Lyngby
Tel. 45 25 25 25
Mobil 45 25 16 84
Lisbeth Dahl Jørgensen
2007
Ingeniør
Odense Kommune
Nørregade 36-38
Odense Slot. Indgang M
5100 Odense
Mobil 42 50 16 64
Birgitte Leth
2008
Civilingeniør
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tel. 43 26 75 54
Mobil 22 69 73 54
IFU Kommissorium

Udvalgets arbejde udføres i overensstemmelse med nedenstående kommissorium:

Fra foråret 2014 er "Idé- og Foredragsvalget" og "Provinsudvalget" samlet i et udvalg kaldet "Idé- og Foredragsudvalget".

Udvalgets opgave er at fremkomme med forslag til arrangementer og gennemføre disse, samt at fremkomme med konstruktiv kritik af afholdte arrangementer.

  • IFU afholder fagtekniske møder, herunder temadagen "Dansk Betonreparationsdag" i henhold til DBF's indgåede "Rammeaftale" med IDA. Bestyrelsen bidrager med mindst ét medlem til udvalget for temadagen.

  • IFU bidrager med 1-2 medlemmer til bestyrelsens udvalg for Dansk Betondag.

  • IFU skal have mindst 4 medlemmer, og forslag til nye medlemmer forelægges bestyrelsen.

  • IFU tilstræber i øvrigt ved sin sammensætning en geografisk fordeling samt at repræsentere de forskellige fagområder inden for bygningsingeniørens virkefelt.

  • IFU's medlemmer skal godkendes af bestyrelsen, og bevarer medlemskabet ved et evt. jobskifte.

  • IFU's medlemmer kan maksimalt sidde i udvalget i 6 år ad gangen. Ved helt specielle forhold, for eksempel for at sikre et repræsentativt udvalg, kan bestyrelsen vælge at dispensere for denne regel.

  • Et medlem af bestyrelsen skal også være medlem af IFU. Dette medlem informerer bestyrelsen om IFU's arbejde, og bidrager til at sikre samarbejdet mellem bestyrelsen og IFU.

  • Bestyrelsen udpeger IFU's Formand.

  • IFU vælger selv sin næstformand.

Besluttet på bestyrelsesmøde nr. 5/2018
]
Niels Christian Lønow, næstformand
2011
Produktionsdirektør / Akademiingeniør
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
Tel. 70 12 24 00
Connie L Tue Christensen
2013
Teknikumingeniør
Balstrupvej 123
Balstrup
4100 Ringsted
Tel. 57 61 37 38
Mobil 40 98 58 68
Anders Haumann
2015
Geolog
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Tel. 56 40 12 40
Mobil 41 43 00 36
Helle Howe Kjærgaard
2016
Civilingeniør
Rambøll
Veje & Anlæg, Syd
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Mobil 51 61 45 14
Anders Ejsing
2016
Projektudviklingschef, Civilingeniør
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
Tel. 70 12 24 00
 
Ivan Nielsen
2017

Teknisk Chef
Brunsgaard A/S Stillads & Materieludlejning
Kæret 2
7400 Herning
Tel. 70 12 95 00
Mobil 21 42 79 55
Katja Udbye Christensen
2017
Civilingeniør, Konsulent Beton
Teknologisk Institut, Beton
Gregersensvej
2630 Taastrup
Mobil 72 20 20 89
Pernille Nyegaard
2017
Civilingeniør, Projektleder
Betonelement-Foreningen
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Tel. 72 16 01 49
Mobil 61 92 82 15